Færre og bedre – en evaluering av statsforvalterstrukturen

DFØ har på oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet evaluert den gjeldende strukturen for statsforvalterembetene.

DFØ-rapport 2022:5
Organisering
Regional statsforvaltning
Styring

I 2019 gikk vi fra å ha 18 til 10 statsforvalterembeter. DFØ har evaluert dagens statsforvalterstruktur, og evalueringen besvarer to hovedspørsmål:

  • I hvilken grad har ny struktur bidratt til å styrke statsforvalternes sentrale roller?
  • Hva er fordeler og ulemper ved en statsforvalterstruktur som sammenfaller med fylkeskommunen versus en struktur der statsforvalteren favner om flere fylker? 

DFØs undersøkelse viser at dagens statsforvalterstruktur fungerer godt og at sammenslåingene har hatt en positiv innvirkning på hvordan statsforvalteren ivaretar sine ulike roller. Tydeligst kommer dette til uttrykk for statsforvalteren som rettssikkerhetsinstans.

DFØ finner få grunner til at fylkeskommunens inndeling bør definere statsforvalterens inndeling. Tilgang på kompetanse og muligheter for å utvikle solide fagmiljøer er viktigere for statsforvalterens oppgaveløsning enn sammenfallende inndeling med fylkeskommunen.

Funnene er basert på data innhentet fra kommunene, statsforvalterembetene og styringsetatene. Evalueringen tar for seg hvordan dagens struktur fungerer, med vekt på endringen som har skjedd i de sammenslåtte embetene. I lys av at fylkene Troms og Finnmark, Vestfold og Telemark og Oslo og Viken er vedtatt delt opp igjen, har vi sett ekstra nøye på embetene som i dag dekker disse fylkene.   

Les og søk i rapporten

Last ned rapport

DFØ-rapport 2022:5 Færre og bedre – en evaluering av statsforvalterstrukturen
pdf 1.04 MB

Resultater fra spørreundersøkelser

Resultater fra spørreundersøkelse med statsforvalterembetene
pdf 3.82 MB
Resultater fra spørreundersøkelse med kommunene
pdf 5.11 MB
Oppdatert: 20. januar 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.