Evaluering av klimasats-støtte til systematisk arbeid med klimahensyn i offentlige anskaffelser

På oppdrag for DFØ og Miljødirektoratet har Menon evaluert Klimasats sin støtte til systematisk arbeid med klimakrav i anskaffelser i kommunal sektor. Menon vurderer at støtten treffer et behov, trolig utløser addisjonell aktivitet og fører til flere grønne anskaffelser i prosjektperioden for de enkelte tilskudd.

Anskaffelser

Kommunal sektor kjøpte varer og tjenester for over 250 mrd. kroner i 2021. Med mål om å redusere klimagassutslipp som følge av disse, tilbyr Klimasats støtte til systematisk arbeid med klimakrav i anskaffelsene. Ordningen skal bidra til at kommunen systematisk etterspør og krever klimavennlige løsninger i sine anskaffelser. Denne evalueringen vurderer om ordningen er relevant, i hvilken grad ordningen bidrar til flere grønne anskaffelser og om effektene eventuelt er varige.

Oppsummert viser undersøkelsen at Klimasats-støtte til systematisk arbeid med grønne anskaffelser er relevant, trolig utløser addisjonell aktivitet og fører til flere grønne anskaffelser blant tilskuddssøkerne i prosjekt-perioden. Det er imidlertid svært usikkert hvor varig virkningene er, særlig etter endt midlertidig ansettelse av klimarådgiver.

Les rapport

Evaluering: Klimasats-støtte til systematisk arbeid med klimahensyn i offentlige anskaffelser
pdf 1.47 MB
Oppdatert: 25. november 2022

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.