Evaluering av inkluderingsdugnaden i det statlige tariffområdet

Direktorat for forvaltning og økonomistyring (DFØ) har på oppdrag av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) foretatt en følgeevaluering av inkluderingsdugnaden i det statlige tariffområdet.

DFØ-rapport 2021:6
Kommunikasjon
Kompetanse
Ledelse

Inkluderingsdugnaden ble lansert av regjeringen Solberg sommeren 2018, og har som overordnet mål at virksomheter (både i privat og offentlig sektor) skal ansette flere med hull i CV-en og/eller med nedsatt funksjonsevne.

De viktigste funnene i rapporten

 • Statlige virksomheter har god kjennskap til inkluderingsdugnaden og jobber aktivt med ulike tiltak for å rekruttere flere fra målgruppen.
 • I løpet av de tre siste årene har statlige virksomheter hatt en klar økning i antallet nyansettelser fra målgruppen.
 • Et flertall av de statlige virksomhetene når ikke målet om at 5 prosent av alle nyrekrutteringer skal være i målgruppen.
 • Statlige virksomhetsledere er tilfredse med aktuelle tiltak i regi av KMD og DFØ, og ordninger fra NAV og traineeprogrammet vurderes som viktige tiltak for å inkludere flere.
 • Statlige ledere ønsker flere tiltak, herunder lønnstilskudd.

Flere statlige virksomheter peker på at inkludering er et langsiktig arbeid, og at resultatene vil komme etter hvert, dersom fokus og oppmerksomhet rundt arbeidet blir opprettholdt.

DFØs anbefalinger om videre arbeid

 • Departementene bør ha fortsatt høyt trykk i inkluderingsarbeidet med klare signaler i styringsdialogen med sine underliggende virksomheter.
 • KMD og DFØ bør bygge videre på eksisterende veilednings- og kompetansetilbud som arbeidsgiverportalen og webinarer/seminarer.
 • Fortsatt holdningsarbeid for økt kunnskap om betydningen av mangfold i arbeidslivet, og synliggjøring av de gode eksemplene bør prioriteres.
 • Ordninger som traineeprogrammet i staten og tiltak i regi av NAV, bør fortsatt prioriteres og gjøres mer kjent for statlige virksomheter.
 • Interesseorganisasjoner og søkere bør involveres i større grad i det videre arbeidet med inkludering.
 • Flere statlige tiltak rettet mot både aktuelle søkere og virksomhetene, som økonomiske bevilgninger eller lønnstilskudd, bør vurderes.
Oppdatert: 6. september 2021

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.