Evaluering av bruk av midler avsatt i hovedtariffoppgjøret 2006

I hovedavtariffoppgjøret 2006 ble det avsatt midler til felles opplærings- og utviklingstiltak for ledelsen og de tillitsvalgte i samarbeidskompetanse og medbestemmelse, med utgangspunkt i Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen.

Difi-rapport 2008:5
Brukerretting og brukermedvirkning
Kompetanse

Til å forvalte de avsatte midlene nedsatte partene, Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) og hovedsammenslutningene, en sentral arbeidsgruppe.

Denne rapporten omhandler DIFIs evaluering av arbeidsgruppens opplegg for bruk av midlene og gjennomføringen av opplegget så langt det var kommet ved evalueringstidspunktet.

Oppdatert: 22. mai 2020

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord