Effektiv forvaltning av EU/EØS-arbeidet

Direktoratet for forvaltning og IKT (nå DFØ) fikk 2019 i oppdrag å kartlegge behovet for et nytt digitalt støttesystem for EØS-arbeidet i forvaltningen. I denne rapporten drøfter og beskriver vi hvordan støttesystemet, EØS 2.0, kan møte brukerbehovene.

DFØ-rapport 2020:3
Norge og EU/EØS

I rapporten gir vi en vurdering av hva som bør være hovedfunksjonene i EØS 2.0, og vi har også gjennomført en samfunnsøkonomisk analyse av den. Videre gir vi en anbefaling av hvordan man bør gå fram for å anskaffe og utvikle den nye løsningen.

Vi gjør oppmerksom på at kostnadsestimater i kapittel 7 er sladdet av hensyn til konkurransen for utvikling av EØS 2.0.

Oppdatert: 22. mai 2020

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.