DFØs forvaltning av økonomiregelverket i 2017

Rapporten gir en samlet oversikt og gjennomgang av unntakssøknader fra økonomiregelverket som DFØ har behandlet, og henvendelser fra departementer og andre statlige virksomheter om fortolkning og forståelse av regelverket og DFØs oppfølging av disse.

DFØ-rapport 2018:3
Regelverk
Styring

For å understøtte formålet inneholder rapporten også en oversikt over enkelte andre tiltak og erfaringer i 2017 som er relevante for å vurdere selve regelverket og etterlevelsen av det.

Oppdatert: 22. mai 2020

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord