DFØs forvaltning av økonomiregelverket i 2012

Rapporten gir en samlet oversikt og gjennomgang av unntakssøknader fra økonomiregelverket som DFØ har behandlet, og henvendelser fra departementer og andre statlige virksomheter om fortolkning og forståelse av regelverket og DFØs oppfølging av disse.

DFØ-rapport 2013:1
Regelverk

For å understøtte formålet inneholder rapporten også en oversikt over enkelte andre tiltak og erfaringer i 2012 som er relevant for å vurdere selve regelverket eller etterlevelsen av det.

Oppdatert: 22. mai 2020

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord