Bruk av informasjon om produktivitet i styringen av statlige virksomheter – en kartlegging

Rapporten gjengir resultater fra undersøkelser som Direktoratet for økonomistyring (DFØ) har gjennomført for å kartlegge i hvilket omfang og på hvilke måter statlige virksomheter bruker informasjon om produktivitet i styringen.

DFØ-rapport 2011:3
Styring

Direktoratet for økonomistyring (DFØ) har definert bruk av økonomidata i styringen som et av sine satsingsområder. En sentral aktivitet innenfor dette området er å utvikle arbeidet med bruk av informasjon om produktivitet i styringen av statlige virksomheter. 

For å ha et godt grunnlag for dette arbeidet, gjennomførte DFØ våren 2011 en kartlegging av bruk av informasjon om produktivitet i statlige virksomheter. Denne rapporten sammenfatter de viktigste resultatene fra denne kartleggingen.

Oppdatert: 22. mai 2020

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.