Statsansatteundersøkelsen 2021

Statsansatteundersøkeslen blir gjennomført hvert tredje år, og er en representativ undersøkelse blant statens ansatte. Den 18. oktober sendes undersøkelsen ut for 2021.

Oppdatert

Om undersøkelsen

DFØ gjennomfører på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet statsansatteundersøkelsen – en representativ spørreundersøkelse blant medarbeidere i staten. Undersøkelsen blir gjennomført hvert tredje år og går ut til ca. 8000 statsansatte, samt alle toppledere. Dette er sjette gangen DFØ gjennomfører undersøkelsen, som i år sendes ut 18. oktober.

Undersøkelsen bidrar til kunnskapsgrunnlaget for å forbedre både lederutviklingen i staten, og den sentrale arbeidsgiver- og personalpolitikken. Respondentene svarer blant annet på spørsmål om hvordan de opplever jobben, lederen, hjemmekontor, digital utvikling, rom for nytenkning og tillit på tvers i staten. 

Hvordan brukes resultatene?

Resultatene brukes til å videreutvikle den statlige arbeidsgiverpolitikken, som i arbeidet med arbeidsgiverstrategien for 2020–23. I etterkant kommer større satsinger, og kurs, e-læring og ledertiltak blir utviklet. 

Hvordan gjennomføres undersøkelsen?

I gjennomføringen av årets undersøkelse samarbeider DFØ med Statistisk sentralbyrå (SSB) og Rambøll. SSB står for utsendelsen av undersøkelsen. Dette fordi de har tilgang til alle statsansatte gjennom listene i A-ordningen. Rambøll bistår i innsamlingen av svar.

Det er bare SSB som er i kontakt med vanlige ikke-personsensitive opplysninger. Respondentene mottar melding med invitasjon fra SSB med lenke med adresse til surveyxact (innsamlingsverktøyet til Rambøll). Vi har sendt virksomhetene informasjon om gjennomføringen av undersøkelsen.

Mens undersøkelsen er ute i felt vil SSB sende ut påminnelser om å svare. Undersøkelsene varer i ca. to uker.

Når kommer resultatene?

Resultatene blir satt sammen for departementet gjennom korte tematiske rapporter. De ulike temaene vil også danne grunnlag for formidlingen som skjer gjennom vinteren og våren 2022.

Kontaktinfo

Har du spørsmål om statsansatteundersøkelsen? Ta kontakt med:

Fant du det du lette etter?