Om medarbeiderundersøkelsen i staten 2016

Formålet med medarbeiderundersøkelsen er å gi et kunnskapsgrunnlag om hvordan ansatte i staten vurderer ulike sider ved sin arbeidssituasjon, samt hvordan disse forholdene henger sammen med viktige mål som engasjerte medarbeidere og virksomheter med evne til å gjennomføre sitt mandat.

Oppdatert

Kartleggingen og analysen skal være et viktig bidrag til videreutvikling av statens sentrale personal- og ledelsespolitikk som skal bidra til effektiv oppgaveløsning og styrke staten som en attraktiv arbeidsgiver.

Tema og innhold

Tema og innhold i undersøkelsen er utviklet og tilpasset i et samarbeid mellom KMD, Difi og Rambøll. Siden undersøkelsen har vært gjennomført flere ganger tidligere, har det vært et mål å bevare nok av innhold og innretning til å kunne sammenligne resultatene over tid. Samtidig var bestillingen denne gangen også å ta inn en egen del til ledere samt å innhente kunnskap som er nyttig for Program for bedre styring og ledelse.

KMD har vært opptatt av at undersøkelsen skal være nyttig for statlige virksomheter.

3899 ansatte i staten har besvart spørsmål om

 • Jobbinnhold
 • Kompetanseutvikling
 • Medarbeidersamtalen
 • Nærmeste leder
 • Toppledelse
 • Styringsmål og gjennomføringsevne i egen virksomhet
 • Kultur
 • Endringsprosesser
 • Samspill og medvirkning
 • Arbeidsmiljø
 • Mangfold
 • Digitalisering
 • Etikk
 • Eget arbeid alt i alt
Kontaktinfo
Har du spørsmål om innholdet på denne siden, send en e-post til postmottak@dfo.no.
Fant du det du lette etter?