Nye veier til en kunnskapsbasert forvaltningsutvikling?

Dette notatet er et kunnskapsgrunnlag til Forvaltningskonferansen 2021 og er grunnlag for Direktoratet for forvaltning og økonomistyrings (DFØ) eget innlegg.

DFØ-notat 2021:3 Ledelse | Omstilling | Organisering | Regional statsforvaltning | Samordning | Styring |
Oppdatert

Notatet har som formål å gi en oversikt over særlig relevante politiske føringer og utfordringer, relevant innsiktsarbeid gjort av DFØ og tidligere Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) samt eksempler på nye arbeidsmåter i forvaltningen.

Vi belyser følgende problemstillinger i de ulike kapitlene:

  • Hvilke utfordringer og sentrale føringer står forvaltningen overfor?
  • Hva er erfaringene med endringsprosesser, styring organisering og ledelse?
  • Hva kan være aktuelle nye perspektiver og arbeidsmåter for forvaltningen?

I avslutningskapitlet søker vi så å gi noen refleksjoner knyttet til utvikling av forvaltningen for å løse framtidens utfordringer.

Kontaktinfo
Har du spørsmål om innholdet på denne siden, send en e-post til postmottak@dfo.no.
Fant du det du lette etter?