Nullutslippstransport i leveranser til det offentlige. Kunnskapsgrunnlag

Kunnskapsgrunnlaget er utarbeidet som en del av arbeidet med regjeringens handlingsplan for grønne og innovative offentlige anskaffelser.

Rapport fra DFØ og Miljødirektoratet Anskaffelser | Samordning |
Oppdatert

Rapporten er utarbeidet av etatene i fellesskap, hvor Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) har vurdert hvordan og under hvilke forutsetninger det er hensiktsmessig å innrette offentlige anskaffelser for å fremme nullutslippstransport.

I vurderingen har de belyst handlingsrommet i regelverket for offentlige anskaffelser.

Miljødirektoratet har vurdert nullutslippsløsninger, klimagassutslipp, samfunnsøkonomiske vurderinger og skipsfart.

Direktoratene har i samråd vurdert relevante tilskuddsordninger.

Les også nyhet om kunnskapsgrunnlaget på miljodirektoratet.no. 

Kontaktinfo
Har du spørsmål om innholdet på denne siden, send en e-post til postmottak@dfo.no.
Fant du det du lette etter?