Merverdi eller unødig omvei? Om direktoratenes rolle i gjennomføringen av nasjonal politikk

Formålet med rapporten er å belyse direktoratenes rolle i gjennomføring av nasjonal politikk.

Difi-rapport 2013:11 Organisering | Samordning | Styring |
Oppdatert

Rapporten gir en bakgrunn for den norske direktoratsordningen og gjengir en del fakta om situasjonen i dag. Den norske ordningen sammenholdes med ordningene i Sverige og Danmark. Dernest oppsummeres en intervjurunde der det ble innhentet synspunkter på fordeler, ulemper, forutsetninger og muligheter for direktoratene. Dette materialet sammenholdt med erfaringer fra tidligere prosjekter blir analysert, dels for å identifisere hovedgrunnene til å bruke direktorater i gjennomføring av nasjonal politikk, og dels for å angi forutsetninger og kriterier for at direktorater kan tilføre merverdi til gjennomføringsprosesser. Avslutningsvis tas det til orde for en tydeligere direktoratspolitikk.

Kontaktinfo
Har du spørsmål om innholdet på denne siden, send en e-post til postmottak@dfo.no.
Fant du det du lette etter?