Hva er god statlig styring?

Denne rapporten er gjort på oppdrag for Kunnskapsdepartementet og er en kartlegging av hva som er god statlig styring, basert på en gjennomgang av forskning og eksempler fra Kunnskapsdepartementets ulike fagområder.

Difi-rapport 2019:9 Organisering | Styring |
Oppdatert

Et hovedfunn i rapporten er at de ordinære styringsvirkemidlene bør suppleres med mer dialog og mer samhandling. Involvering og dialog er viktig både for å utvikle offentlige tiltak som svarer på reelle behov og for at de skal bli iverksatt på en effektiv måte. Dette forutsetter at departementene styrer på et overordnet nivå, og at ledere har et rom for å drive ledelse. Ledere må ha handlingsrom til å inngå samarbeid med andre, til å involvere avhengig av behov og til å ta hensyn til de innspillene som kommer.

Kontaktinfo
Har du spørsmål om innholdet på denne siden, send en e-post til postmottak@dfo.no.
Fant du det du lette etter?