Fra geografi til funksjon

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) fikk i tildelingsbrevet 2021 i oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet å se nærmere på nye organisasjonsformer i staten. Som svar på dette oppdraget har vi valgt å se nærmere på organiseringen av regional stat.

DFØ-notat 2021:4 Organisering | Regional statsforvaltning | Styring |
Oppdatert

Dette notatet oppsummerer den innledende kartleggingen av de etatene som det har vært vanlig å anse som regional stat. Hovedvekt er lagt på hvordan etatene er organisert i dag og omfanget av funksjonsbasert organisering.

Kontaktinfo
Har du spørsmål om innholdet på denne siden, send en e-post til postmottak@dfo.no.
Fant du det du lette etter?