Forsøk med anonyme søknader i staten

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) har på oppdrag for Kommunal- og moderniseringsdepartementet evaluert forsøket med anonymisering av søknader i statlige virksomheter.

DFØ-rapport 2021:3 Ledelse | Omstilling | Organisering |
Oppdatert

Forsøket med anonyme søknader i staten er en del av integreringsløftet. Gjennom å dokumentere om anonyme søknader fører til at flere innvandrere blir innkalt til intervju og får tilbud om ansettelse i virksomheten belyser forsøket om anonyme søknader kan være et egnet virkemiddel for å integrere innvandrere i arbeidslivet.

Forsøket gikk fra august 2019 til desember 2020. I denne perioden deltok 14 statlige virksomheter.

Kontaktinfo
Har du spørsmål om innholdet på denne siden, send en e-post til postmottak@dfo.no.
Fant du det du lette etter?