Etatsstyring i praksis

PwC har på oppdrag fra DFØ gjennomført en utforskende, komparativ og deskriptiv studie, der man har sammenlignet 10 departement og hvordan de jobber med sentrale deler av styringsdialogen.

Kvalitativ studie fra PwC Samordning | Styring |
Oppdatert

Studien belyser blant annet hvordan departementene jobber med å utforme tildelingsbrev og hvordan man bruker dette sentrale styringsdokumentet i etatsstyringen.

I studien oppsummerer og presenterer PwC de mest sentrale observasjonene og innsiktene basert på til sammen 31 intervjuer med departementsråder og fagavdelinger i 10 departementer, og 7 underliggende virksomheter. 

Avslutningsvis i rapporten gir PwC anbefalinger til DFØ innenfor tre temaer der de vurderer at departementene har behov for bistand til å utvikle etatsstyringen: 

  • utvikling av gode mål og styringsparametere
  • tilpasning av etatsstyringen til virksomhetenes egenart
  • arbeidet med samordning
Kontaktinfo
Har du spørsmål om innholdet på denne siden, send en e-post til postmottak@dfo.no.
Fant du det du lette etter?