Administrative fellestjenester for statlige virksomheter

Rapporten viser at bruken av administrative fellestjenester statlige virksomheter øker samtidig som tilgangen til administrative fellestjenester er i utvikling. Ny teknologi bidrar til å drive frem både videreutvikling av eksisterende tjenester og utvikling av helt nye.

DFØ-rapport 2020:10 Anskaffelser | Digitalisering | Organisering | Styring |
Oppdatert

Statlige virksomheter etterspør administrative fellestjenester som bidrar til mindre ressursbruk og bedre kvalitet på oppgavene. Behovet er størst for de mindre virksomhetene hvor fellestjenester avlaster ved å redusere behovet for egen fagkompetanse til å drifte og/eller anskaffe komplekse tjenester knyttet til eksempelvis IT, dokumentforvaltning og arkiv.

For store virksomheter er ikke gevinstene ved å ta i bruk fellestjenester like åpenbare. Vi ser imidlertid at store brukere har en positiv effekt for videreutvikling av tjenestene.

DFØs anbefalinger:

  • Fellestjenestene bør bli bedre på brukertilpasning, informasjon og brukerinvolvering rettet mot små og mellomstore virksomheter spesielt.
  • Virksomhetene bør fortsatt ha driftsansvaret for arbeidsgiverfunksjonen. DFØ kan likevel utvikle videre sin støtte til virksomhetenes forvaltning av dette området.
  • Det bør innhentes mer kunnskap om effektiviseringspotensial ved økt samordning og digitalisering av arkiv- og dokumentforvaltingen i statlige virksomheter.
Kontaktinfo
Har du spørsmål om innholdet på denne siden, send en e-post til postmottak@dfo.no.
Fant du det du lette etter?