Marianne Sørtømme

Marianne Sørtømme
Marianne er sosialantropologi fra UiO. Hun har arbeidet i Difi (nå DFØ) siden 2013, og er seniorrådgiver i divisjon styring, organisering og ledelse. Hun har jobbet med blant annet med Den vanskelige samtalen og Ny som leder. For tiden jobber hun med nytt verktøy for medarbeiderundersøkelser i staten og program for toppledergrupper. Hun brenner for en god forvaltning og å se sammenhengene mellom tjenesteleveranser, styring, ledelse og arbeidsgiverrollen.
Divisjon i styring, organisering og ledelse