Sally Kemble

Sally Kemble
Sally jobber med organisasjons- og kulturutvikling i DFØ. Som en del av fagmiljøet i HR-avdelingen tilrettelegger hun for at ledere og medarbeidere utvikler praksiser som støtter opp under DFØs mål og strategi.
Strategi- og fellestjenestedivisjonen