DFØs tjenester innen styring, organisasjon, og ledelse

En oversikt over tjenestene DFØ tilbyr som gjelder styring, organisasjon og ledelse.

Tjenester innen styring, organisasjon og ledelse

Regelverksforvaltning

 • Økonomiregelverket og utredningsinstruksen
 • Svar på henvendelser
 • Svar på unntakssøknader
 • Regelverkstolkninger
 • Formidling av regelverkstolkning (arbeidsgiverstøtte)

Statsregnskapet

 • Sammenstilt statsregnskap
 • Innleveringsløsning for virksomhetenes regnskap
 • Grunnlaget for Meld. St. 3 (Statsregnskapet)

Statlig betalingsformidling

 • Oppgjørskonti i Norges Bank (opprette og avvikle)
 • Rammeavtaler for betalings- og kontoholdstjenester samt andre betalingsløsninger

Kunnskapsgrunnlag og analyse

 • Utredninger
 • Tilstandsvurderinger
 • Evalueringer
 • Områdegjennomganger
 • Innbyggerundersøkelsen og statsansatteundersøkelsen
 • Nøkkeltall og statistikk om statsforvaltningen
 • Rådgivning/veiledning
 • Nettinformasjon og publikasjoner

Plattformer/nettsteder (for styring, organisering og ledelse)

Samhandlingsarenaer

 • Forvaltningskonferansen
 • Topplederkonferansen
 • Styringskonferansen
 • Ledernettverk
 • Fagnettverk
 • Frokostmøter
 • Regnskapsdagen
 • Erfaringsrommet
 • Pilot for økt frivillig mobilitet
 • Oppdragslaboratoriet

Kompetansetjenester

 • Veiledningsmateriell
 • Verktøy (maler, eksempler, m.m.)
 • Kurs
 • Rådgivning/veiledning
 • Webinarer
 • E-læringskurs
 • Programmer (program for toppledergrupper, program for økt frivillig mobilitet etc.)
 • Bistand til virksomheter i omstilling
 • Tilskuddsforvaltning (kompetansemidler)
 • Sekretariat for Nordisk tjenestemannsutveksling
 • Ledelsesutvikling
 • Program for toppledergrupper
Oppdatert: 7. september 2020

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord