Spørreundersøkelse til innbyggere som har barn med sammensatte behov

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) og Norsk Gallup sender i disse dager ut en spørreundersøkelse til foresatte til barn med sammensatte behov.

Undersøkelsen skal gi regjeringen og forvaltningen mer kunnskap om hvordan det er å stå i en krevende livssituasjon hvor foresatte må forholde seg til mange offentlige tjenester samtidig. For å kunne gjøre enkelttjenestene og helhetsopplevelsen bedre for foresatte og barna gjennomfører vi derfor denne spørreundersøkelsen. Vi ønsker derfor å høre dine tanker for å få mer forståelse slik at vi kan lage bedre tjenester.

Du har fått denne undersøkelsen fordi du er registrert i Løvemammaene eller i en av Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon medlemsorganisasjoner. Undersøkelsen er gjennomgått og godkjent av disse. 

Etter at spørreundersøkelsen er fullført, vil vi presentere funnene i løpet av 2023.

Personvern
  • Norsk Gallup assisterer DFØ i datainnsamlingen.
  • Det er frivillig å delta i undersøkelsen.
  • Registrerte medlemmer i interesseorganisasjonen Løvemammaene eller i en av Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon medlemsorganisasjoner har fått muligheten til å delta. Spørreundersøkelsen er godkjent av disse organisasjonene. 
  • Svarene dine er konfidensielle, og vil ikke på noe tidspunkt være koplet til deg som person.
  • Koblingen mellom navnet ditt og spørreskjemaet vil bli slettet den 30. november 2023. Det vil altså ikke være mulig å spore svar til enkeltindivider etter denne datoen.
  • Fram til da kan du når som helst trekke deg fra undersøkelsen og kreve at opplysningene blir fjernet.
Har du spørsmål?

Har du spørsmål til undersøkelsen eller utfyllingen av skjemaet, kontakt Norsk Gallup på e-post: gallup-undersokelse@tns-gallup.no. Har du spørsmål om behandlingen av personopplysningene dine, kan du kontakte DFØs personvernombud på e-post Personvernombud@dfo.no.

Publisert: 3. mai 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.