Ny veileder om bruk og nytte av periodisert regnskapsinformasjon i styringen

Målgruppen for denne veilederen om periodisert regnskapsinformasjon i styringen er primært ledere og medarbeidere i bruttobudsjetterte virksomheter som innfører SRS i perioden 2022 – 2026.

Alle statlige virksomheter skal føre virksomhetsregnskap etter de statlige regnskapsstandardene SRS innen 1.1. 2027.

120 virksomheter innfører SRS før 2026

Over 120 bruttobudsjetterte virksomheter skal innføre SRS i perioden 2022 til 2026. Disse virksomhetene har basert sin økonomiske styringsinformasjon på kontantprinsippet. Med innføring av SRS får disse virksomhetene mulighet til å bruke ny regnskapsinformasjon i styringen.

Formålet med denne veilederen er å bidra til at virksomheter som skal innføre virksomhetsregnskap etter de statlige regnskapsstandardene (SRS) velger og tilrettelegger for et egnet ambisjonsnivå for bruk av styringsinformasjon basert på periodisert regnskap i styringen.

Målgruppen for veilederen

Målgruppen for denne veilederen er primært ledere og medarbeidere i bruttobudsjetterte virksomheter som innfører SRS i perioden 2022 – 2026, og som er nysgjerrige på hvordan de kan bruke og få nytte av periodisert regnskap i styringen, og i styringsdialogen med departementet.

Veiledningen vil også være nyttig for tilsvarende ledere og medarbeidere i virksomheter som allerede har innført SRS, og som ønsker å få mer nytte av å bruke periodisert regnskap i styringen. Etatsstyrere, og andre som er opptatt av etatsstyring i departementet, vil også ha nytte av innholdet i denne veilederen.

Publisert: 19. desember 2022

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord