Ny analyse om innbyggernes tilfredshet med statlige og kommunale tjenester

I forbindelse med at Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) har lagt frem kommuneproposisjonen 2024, har DFØ undersøkt om det finnes sammenhenger mellom innbyggeres tilfredshet med statlige og kommunale tjenester og kommunestørrelse og sentralitet.

For å løse oppdraget fra KDD har DFØ sett nærmere på resultatene i innbyggerundersøkelsen fra 2021. Våre hovedfunn er:

  • Innbyggerne i de minste og minst sentrale kommunene er mer tilfredse med kommunale tjenester som sykehjem og helse- og omsorgstjenester i hjemmet, mens innbyggerne i store og mer sentrale kommuner er mer tilfredse med tjenester som fastlege, brannvesen, kollektivtransport og folkebibliotek.
  • Innbyggere i de største og mest sentrale kommuner er mer tilfredse med et flertall av de statlige tjenestene.
  • Også andre forhold, som kjønn og alder, er viktige for å forstå innbyggernes tilfredshet med statlige og kommunale tjenester.  
Publisert: 11. mai 2023 Oppdatert: 12. mai 2023

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.