Midtveisevaluering av departementsstrategien

DFØ har på vegne av Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) gjennomført en midtveisevaluering av departementsstrategien 2021-2025 «Gode hver for oss. Best Sammen».

Undersøkelsen belyser hvordan strategien følges opp, og om tiltakene som er satt i gang fremstår som relevante for å nå målene som handler om flerfaglighet, samordning og attraktivitet.

Undersøkelsen viser også i hvilken grad strategien er kjent i departementene og om det er behov for justeringer i det videre arbeidet.

Sentrale observasjoner i undersøkelsen er blant annet at:

  • Departementsstrategien er ganske godt kjent og departementsansatte synes det er viktig at strategien er laget
  • Det er viktig at departementene jobber sammen for målene i strategien
  • Departementsansatte kan bli bedre på å jobbe sammen der det er hensiktsmessig
  • Ledere er tettere på strategien enn andre

Tiltakene i strategien er fremstår som relevante for å nå målene, men de er også komplekse og tidkrevende. For å lykkes med å nå målene i strategien er det viktig at alle departementene tar et felles ansvar. For å få et sterkere departementsfellesskap vil det i fortsettelsen også være viktig å jobbe med kulturendring for å skape forståelse for hva som er til departementsfellesskapets beste på sikt.

Publisert: 10. november 2023

Kontakt

Har du spørsmål om innholdet på denne siden, ta kontakt med: 

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.