Gode erfaringer med kjernegrupper i forvaltningen

DFØ mener arbeidsformen er suksess, men anbefaler likevel å være kritisk til hvilke kjernegrupper som videreføres.

DFØ (Direktoratet for økonomistyring) har gjennomført en evaluering av forsøket med kjernegrupper i forvaltningen. Dette initiativet er forankret i strategien for departementsfellesskapet 2021-2025.

Kjernegruppeforsøket ble lansert i perioden 2021-2022. Målet var å finne nye måter å løse gjenstridige problemer på, spesielt de som går på tvers av sektorer og ikke kan løses av ett enkelt departement alene.

Det er så langt opprettet fem kjernegrupper: utsatte barn og unge (KUBU)kompetanse i staten og departementene (Kompetanse), et bedre kunnskapssystem for håndtering av kriser (Kunnskap i kriser), klima og omstilling (Klima), vann og avløp (VA).

Totalt sett har forsøket med kjernegrupper vært vellykket. Det har bidratt til å løse komplekse utfordringer og samordne innsatsen på tvers av forvaltningen.

DFØ mener at kjernegrupper primært bør brukes på områder med vedvarende og komplekse utfordringer. Av gruppene som nå er opprettet mener DFØ at det er kjernegruppe utsatte barn og unge og kjernegruppe klima som omhandler temaer hvor det er behov for kjernegrupper.

Likevel kan Kjernegrupper være effektive for å løse komplekse problemer som «Vann og avløp» og «Kunnskap i kriser». Dette er utfordringer som er langsiktige og kan ikke lett løses gjennom arbeidsgrupper eller prosjekter, og i disse tilfellene viser det seg at etablering av en kjernegruppe er nyttig.

Kjernegruppe «Kompetanse i staten og departementene» passer ikke helt inn i kjernegruppekonseptet, men har oppnådd viktige resultater på kort tid, delvis takket være topplederforankring. Dette kan være et argument for å etablere en kjernegruppe for en begrenset periode, sier DFØ.

For at kjernegruppene skal fungere anbefaler DFØ at krav om topplederforankring i alle departementene ved oppstart av nye kjernegrupper bør alltid vurderes. Videre at sekretariatene for kjernegruppene bør være bredt sammensatt med representanter fra alle berørte departementer. Erfaringsutveksling mellom kjernegruppene og sekretariatene bør fortsette.

Publisert: 14. juni 2024

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.