DFØ: – Vitenskapskomiteen for mat og miljø er avgjørende for uavhengige og legitime risikovurderinger

DFØ anbefaler likevel flere justeringer i styringen og organiseringen av VKM.

I en ny rapport slår DFØ fast at Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) spiller en nøkkelrolle i å dekke mat- og miljøforvaltningens behov for uavhengige, tverrfaglige og tverrsektorielle risikovurderinger.

– VKMs vurderinger har høy legitimitet fordi de ikke kan knyttes til enkeltaktører eller -interesser, sier divisjonsdirektør Hilde Nakken i DFØ.

DFØ skriver videre at behovet for vitenskapelige vurderinger på tvers av fag og sektorer på mat- og miljøområdet, er økende. Dette gjelder særlig på områder hvor risikoen for målkonflikter er stor. Departementene bør legge til rette for at vurderinger på disse områdene prioriteres.

DFØ påpeker også at samspillet mellom VKM og bestillerne bør styrkes.

– Nytten av VKM vil bli større hvis arbeidsprosessene er godt tilpasset behovet. Bestillingene bør være presise og rapportene bør være lette å bruke, sier Hilde Nakken.

VKM bruker medlemmene i prosjektarbeid i stort omfang. Det er behov for avklaringer med medlemmenes arbeidsgivere om kapasitetsbehovet.

DFØ mener kunnskapsinstitusjonene bør få kompensasjon for tap av inntekter som følge av at deres ansatte arbeider for VKM. Dette kan bedre forholdet mellom VKM og kunnskapsinstitusjonene.

Publisert: 22. mai 2024

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.