DFØ anbefaler tiltak rettet mot førstelinjen i politiet

Politiet har iverksatt en rekke tiltak innen ledelse og kultur siden 2017. DFØ har nå publisert en statusbeskrivelse av disse tiltakene. DFØs vurdering er at politiet har endret seg mye og er på rett vei. Arbeid med kultur og ledelse krever imidlertid kontinuerlig innsats.

– Tiltak innen ledelse og kultur er ikke noe en organisasjon blir ferdig med en gang for alle. Selv om utfordringene endrer seg, er dette et kontinuerlig arbeid, sier divisjonsdirektør Hilde Nakken i DFØ.

Ledelsen setter tonen, men kultur må bygges nedenfra

Politiet har de siste årene iverksatt tiltak knyttet til blant annet etikk, uønsket seksuell oppmerksomhet og rolleforståelse. Kulturendringer er imidlertid krevende, og det tar tid før resultater synes. Mange i politiet er også opptatt av at positive kulturtrekk, som samhold og engasjement, må opprettholdes.

– Det stilles større krav til ledere i politiet enn tidligere og rekrutteringen av ledere er mer profesjonell. Vi anbefaler likevel ulike ledelsestiltak, blant annet mer praksisnære tiltak for nye ledere, mentorordninger og styrking av arbeidet med kompetanseplaner, sier Nakken.

DFØs vurdering er at arbeidet med tilbakemeldingskultur er et av de viktigste områdene politiet kan jobbe med fremover. Å gi og få konstruktive tilbakemeldinger vil styrke arbeidsmiljøet, gi tryggere medarbeidere og bidra til et godt ytringsklima. 

Politiet etterspør tydelige mål og prioriteringer

Det er krevende å kommunisere strategiske beslutninger fra toppledelsen til medarbeidere i førstelinjen. Mellomledere har en viktig oversetterrolle, men det er også viktig at toppledelsen er synlig og forklarer og begrunner beslutninger. Medarbeidere i politiet etterlyser klarere prioriteringer og mer langsiktighet i styringen slik at de lokale og sentrale rammebetingelsene blir mer forutsigbare.

Publisert: 4. mars 2024

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.