Betalinger til/fra Russland, Belarus og Ukraina

På grunn av Russlands invasjon i Ukraina vil statlige virksomheter kunne få problemer med å gjennomføre utbetalinger til Russland, Belarus og Ukraina. Virksomhetene vil også kunne få problemer med å motta betalinger fra disse landene.

Russland og Belarus - sanksjoner og restriktive tiltak

USA, EU og Storbritannia har innført sanksjoner og restriktive tiltak mot russiske personer, selskaper og banker, og det er ventet ytterligere sanksjoner i tiden framover. Norge har sluttet seg til mange av tiltakene.

Selv om norske banker har ansvar for å ikke gjennomføre transaksjoner som er underlagt internasjonale sanksjoner, er det viktig at virksomhetene er klar over at de også selv har et ansvar for å vurdere egen sanksjonsrisiko når de gjennomfører internasjonale betalinger. 

Dersom en betaling forsøkes gjennomført til Russland eller Belarus kan en av konsekvensene være at midlene kan bli “fryst” i bankene som skal gjennomføre utbetalingen.

Ukraina - betalinger til/fra landet

Det er usikkerhet knyttet til ukrainske bankers infrastruktur og muligheten til å gjennomføre betalinger til eller fra Ukraina. Det kan derfor være problematisk å få gjennomført betalinger til og fra Ukraina. Transaksjoner til og fra krigsområdene kan bli spesielt vanskelige å gjennomføre.

Hva gjør DFØ

Situasjonen er i dag uoversiktlig og DFØ vil følge med på utviklingen og konsekvensene dette vil få for statlige virksomheter som har betalinger til eller fra disse landene. Dersom du har spørsmål eller behov for mer informasjon om betalinger omtalt over kan du kontakt med DFØ

  • Virksomheter som er kunder av DFØ for lønn- og regnskapstjenester kan ta kontakt med kundesentrene for henholdsvis lønn og regnskap
  • Virksomheter som ikke er kunder av DFØ kan sende en e-epost til postmottak@dfo.no , merk e-posten med: sanksjoner og betalinger

Ved spørsmål om etterlevelse av gjeldende sanksjoner og restriktive tiltak

I frysveilederen utarbeidet av UD og Finanstilsynet finnes mer informasjon om etterlevelse av gjeldende sanksjoner og restriktive tiltak: Oppdatert veileder om frysbestemmelsene - Finanstilsynet.no

Publisert: 4. mars 2022 Oppdatert: 1. juli 2022

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.