Demografiske kjennetegn ved ansatte i staten

På denne siden finner du statistikk om fordelingen av ansatte i staten etter kjennetegn som kjønn, alder og innvandringsbakgrunn i perioden 2016 til 2021.

Jevn fordeling mellom kvinner og menn i statlige arbeidsforhold

I figuren under kan du se andelen kvinner og menn i samtlige departementsområder i 2021. Klikk på den grå boksen til høyre over diagrammet for å se andelen kvinner i departementsområdene mellom 2016 og 2021. Bruk menyen til høyre for linjediagrammet for å velge hvilke departementsområder du vil sammenligne.

Figuren over oppsummert:

 • Høyest andel kvinner er det på helse- og omsorgsområdet. Her er 70 prosent av de ansatte kvinner.
 • Høyest andel menn er det på forsvarsområdet. Her er 79 prosent av de ansatte menn.
 • Det er så godt som helt jevn fordeling mellom kvinner og menn i staten.
 • Fra 2016 til 2021 har andelen kvinner gått fra marginalt under andelen menn til marginalt over andelen menn.
Hva er et departementsområde?

Et departementsområde er departementet med alle underliggende virksomheter. Merk at arbeidsforhold helseforetakene ikke er tatt med i statistikken.

Alderssammensetningen i departementsområdene

I figuren under kan du sammenligne alderssammensetningen i 2021 i to departementsområder. Benytt nedtrekksmenyene over de to sidene av diagrammet for å endre departementsområde. Klikk på den grå boksen til høyre over diagrammet for å se alderssammensetning for et departementsområde mellom 2016 og 2021.

Figuren over oppsummert:

 • Den største andelen ansatte i staten i alt, er under 40 år (38 prosent).
 • Størst andel ansatte under 40 år finner vi på forsvarsområdet. Her er 51 prosent av de ansatte under 40 år.
 • Størst andel ansatte mellom 50 og 61 år er det på finans- og samferdselsområdet. Her er henholdsvis 41 og 40 prosent mellom 50 og 61 år.
 • Alderssammensetningen i staten har endret seg lite fra 2016 til 2021.

Om lag én av ti statsansatte har innvandrerbakgrunn

Figuren under viser andelen innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre som er ansatt i hvert departementsområdet. Benytt nedtrekksmenyen over diagrammet for å se andelene fra 2016 til 2021.

Figuren over oppsummert:

 • Andelen ansatte som er innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i staten i alt er 13 prosent. Denne andelen har økt med to prosentpoeng siden 2016 til 2021. Fra henholdsvis 11 til nevnte 13 prosent.
 • Departementsområdet kunnskap har høyest andel ansatte med innvandrerbakgrunn. Her har 25 prosent av de ansatte innvandrerbakgrunn.
 • Departementsområdet forsvar har lavest andel ansatte med innvandrerbakgrunn. Her har 2 prosent av de ansatte innvandrerbakgrunn.

To av fem statsansatte har over 4 års høyere utdanning

Figuren under viser andelen ansatte i staten med over 4 års høyere utdanning. Benytt nedtrekksmenyen over diagrammet for å se andelene fra 2016 til 2021.

Figuren over oppsummert:

 • Høyest andel ansatte med over 4 års høyere utdanning er det på olje- og energiområdet. Her har 68 prosent av de ansatte over 4 års høyere utdanning.
 • Lavest andel ansatte med over 4 års høyere utdanning er det på justis- og beredskapsområdet. Her har 17 prosent av de ansatte over 4 års høyere utdanning.
 • Andelen med over 4 års høyere utdanning i staten i alt er 39 prosent. I 2016 lå denne andelen på 35 prosent.
 • Andelen ansatte med høyere utdanning under departementsområdet kultur falt med 23 prosent fra 2016 til 2017. Fallet kan forklares av at kirken ble flyttet ut av staten. Kirken hadde i 2016, i tillegg til et høyt antall ansatte, mer enn 80 prosent ansatte med høyere utdanning.

Andel ledere i departementsområdene

Figuren under viser andel ledere i staten per departementsområde. Benytt nedtrekksmenyen over diagrammet for å se andelene fra 2016 til 2021.

Figuren over oppsummert:

 • Størst andel ledere er det ved Statsministerens kontor. Her er 35 prosent ansatt i en lederstilling.
 • Sett bort i fra domstolene er det lavest andel ledere i departementsområdet kunnskap. Her er 6 prosent ansatt i en lederstilling.
 • I staten i alt er 6 prosent ansatt i en lederstilling.

Oppdatert: 11. april 2022

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord