Offentlige virksomheters arbeid med klima og miljø i anskaffelser

På denne siden finner du DFØs undersøkelser og analyser av offentlige virksomheters arbeid med klima og miljø i offentlige anskaffelser.

Anskaffelsesundersøkelsen

DFØ har gjennomført anskaffelsesundersøkelsen i 2018, 2020 og 2022. I 2018 ble det i tillegg gjennomført en dybdeundersøkelse innen klima og miljø med mer detaljspørsmål. Ett av hovedfunnene i 2022 viser at det er en sterk sammenheng mellom virksomhetenes modenhet på klima og miljø, og modenhet innenfor de andre områdene (se figuren under). Figuren viser også virksomheter som prioriterer miljø (nederst til høyre), og virksomheter som ikke prioriterer miljø (øverst til venstre).

Figuren viser alle virksomheter som har svart i 2022. Sirklene viser poengscore for alle virksomheter for indikatoren på miljø, mot gjennomsnittet av alle indikatorer (anskaffelsesprosessen, kompetanse, digitalisering, klima og miljø, styring og ledelse, og innovasjon). Dette viser en tydelig sammenheng mellom miljø og generell modenhet.

Hovedfunn over tid

Spørsmålene om miljø i anskaffelsesstrategier og innretning av mer miljøvennlig anskaffelsespraksis viser en positiv utvikling når du ser på snittet av alle virksomhetene (se hele spørsmålsteksten under). Spørsmålene om kompetanse og kontraktsoppfølging viser en mer flat utvikling, samtidig som spørsmålet om styringsparameter viser en stor nedgang. Den lave scoren på spørsmålet har sammenheng med at det krever høy modenhet å måle på klima og miljø. Nedgangen tyder på å ha en sammenheng med at det i 2022 var mange nye respondenter som ikke har styringsparameter for klima og miljø.

Figuren viser utvikling på spørsmål fra 2020 og 2022.

Spørsmål i figuren:

  1. Hvilke temaer beskrives i anskaffelsesstrategien? – Klima og miljø
  2. Har virksomheten innrettet sin anskaffelsespraksis slik at den bidrar til å redusere skadelig miljøpåvirkning og fremme klimavennlige løsninger der det er relevant?
  3. I hvilken grad opplever du at virksomheten har tilstrekkelig kompetanse på følgende områder ved arbeid med anskaffelser? – Klima og miljø
  4. Hvor ofte ivaretar virksomheten kontraktsoppfølging ved å gjennomføre følgende oppgaver? – Etterlevelse av krav til miljø
  5. På hvilke temaer har virksomheten utarbeidet styringsparametere (KPIer)?* – Klima og miljø

*I 2020 var spørsmålet: Vi har utarbeidet styringsparametere (KPIer) på følgende temaer: - Klima og miljø

Analyse av resultatene

Dybdeanalysen for 2020 viste at modenhetsscore hadde en sammenheng med innkjøpsbudsjettet til statlige virksomheter og kommuner. De store gjør det med andre ord bedre enn de mindre. Undersøkelsen viste også at de umodne virksomhetene peker på ledelsen, rutiner og planer, samt miljømål som store barrierer i å oppnå miljøgevinster gjennom anskaffelser. De modne virksomhetene pekte på økonomisk handlingsrom, at funksjonskravene til løsningene blir prioritert over miljøkrav, og KPIer (indikatorer og rapporteringssystem som viktige barrierer.

Last ned rapportene under for å se mer detaljer om arbeidet til offentlige virksomheter med klima og miljø i anskaffelser.

Last ned

Anskaffelsesundersøkelsen hovedrapport 2018
pdf 795.04 KB
Dybdeundersøkelse stat, kommuner, fylkeskommuner 2018
pdf 660.93 KB
Dybdeundersøkelse statlige, kommunale selskap 2018
pdf 625.02 KB
Anskaffelsesundersøkelsen hovedrapport 2020
pdf 1.6 MB
Dybdeanalyse av miljø i anskaffelsesundersøkelsen 2020
pdf 2.61 MB
Anskaffelsesundersøkelsen hovedrapport 2022
pdf 2.72 MB
Oppdatert: 14. februar 2023

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.