Kunngjøringer på Doffin

Doffin er den nasjonale kunngjøringsdatabasen for offentlige anskaffelser. På denne siden finner du nøkkeltall og utvikling for kunngjorte konkurranser de siste fem årene.

Utvikling de siste fem årene

Antall kunngjøringer i Doffin har de siste årene hatt en svak nedgang. I vinduet nedenfor kan du utforske dataene i mer detalj ved å velge uttrekk for hvilke år, hvilke forskrifter eller hvilke prosedyretyper. *Merk at 2022 inneholder kun kunngjorte konkurranser frem til 1. oktober.

Utvikling for de ulike prosedyretypene

I likhet med vinduet ovenfor er dette vinduet likt. Den eneste forskjellen er at de ulike prosedyretypene er gitt en farge slik at man kan sammenligne ulike prosedyretyper. *Merk at 2022 inneholder kun kunngjorte konkurranser frem til 1. oktober.

Kort om datasettet

Doffin er den nasjonale kunngjøringsdatabasen for offentlige anskaffelser. Datasettet inneholder kunngjøringer fra 2018 frem til i dag og oppdateres regelmessig.

Visualiseringene på denne inkluderer kun kunngjorte konkurranser. Det betyr at datasettet er filtrert ved å bruke alle forskrifter, kunngjøringstypen "notice" og kunngjøringsskjema 2, 5, 12, 17, 21, 22, 23, 24, 52, 102.

De ekskluderte kunngjøringsskjemaene omhandler endringer, avlysninger, veiledendekunngjøringer etc., som ikke anses å være relevant å inkludere for å visualisere kunngjorte konkurranser. Oversikt over alle elektroniske kunngjøringsskjemaer finnes her.

Per i dag tar ikke dette uttrekket høyde for avlyste konkurranser, siden kunngjøringene er registrert med ulik ID, og er dermed vanskelig å filtrere vekk. Uttreket er med andre ord antall utlyste konkurranser og ikke antall gjennomførte anskaffelser. I tillegg er det verdt å merke seg at kunngjøringsskjema 102 er frivillig kunngjøring av konkurranse, og totaltallene for konkurranser under terskel er ikke komplett.

Oppdatert: 20. januar 2023

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord