Kunngjøringer av konkurranse på Doffin

Doffin er den nasjonale kunngjøringsdatabasen for offentlige anskaffelser. På denne siden finner du utvikling for kunngjorte konkurranser de siste fem årene og nøkkeltall om kunngjorte konkurranser og kontrakter.

Kort om datasettet

Doffin er den nasjonale kunngjøringsdatabasen for offentlige anskaffelser. I Norge må alle offentlige oppdragsgivere kunngjøre konkurranser over terskel i samsvar med regelverket. Datasettet inneholder ikke bare kunngjorte konkurranser, men alle kunngjøringer fra 2018 frem til i dag og oppdateres regelmessig. Dette innebærer endringskunngjøringer, tildelinger, intensjonskunngjøringer, endring av inngått kontrakt, kunngjøring av konkurranse og veiledene kunngjøringer.

Visualiseringene på denne siden inkluderer i hovedsak kun kunngjorte konkurranser over terskel. Det betyr at datasettet er filtrert ved å bruke alle forskrifter, kunngjøringstypen "notice" og kunngjøringsskjema 2, 5, 12, 17, 21, 22, 23, 24, 52. Oversikt over alle elektroniske kunngjøringsskjemaer finnes her.  

I en av visualiseringene ser vi på kunngjorte kontrakter. Vi har da filtrert datasettet ved å bruke kunngjøringstypen "award" og kunngjøringsskjemaene 3, 6, 13, 18, 21, 22, 23 og 25. Vi har utelatt kunngjøringsskjema 65 som gjelder frivillig kunngjøring om kontrakt.

Merk at det er visualisert på denne siden er hentet fra feltene i datasettet. Kvaliteten i datasettet er avhengig av den inputen som oppdragsgiverne gir når de kunngjør data.

Formnr.BeskrivelseForskrift
2Kunngjøring av konkurranseFOA Del III 
5Kunngjøring av konkurranseFOR Del II 
12Kunngjøring om plan- og designkonkurranse FOA Del V, FOR Del IV
17Kunngjøring av konkurranse FOSA Del II
21kunngjøring av konkurranse for særlige tjenester og helse- og sosialtjenesterFOA Del IV
22kunngjøring av konkurranse for særlige tjenester og helse- og sosialtjenesterFOR Del III
23Kunngjøring Særlig tjenester konsesjonKonsesjonskontraktforskriften
24Kunngjøring konkurranse konsesjon Konsesjonskontraktforskriften 
52Kunngjøring av konkurranseFOA Del II
102Frivillig kunngjøring av konkurranseFOA, FOR, Konsensjonskontraktforskriften og FOSA Del 1
Oversikt over relevante kunngjøringsskjema for konkurranse på Doffin

Per i dag tar ikke dette uttrekket høyde for avlyste konkurranser, siden kunngjøringene som avlyses er registrert med ulik ID, og er dermed vanskelig å filtrere vekk. Uttrekket for visualiseringene er med andre ord antall utlyste konkurranser og ikke antall gjennomførte konkurranser. I tillegg er det verdt å merke seg at kunngjøringsskjema 102 er frivillig kunngjøring av konkurranse under terskel, som av natur ikke er komplett.

Utvikling de siste fem årene

Visualiseringen nedenfor viser antall kunngjorte konkurranser de siste fem årene. Du kan utforske utviklingen i dataene i mer detalj ved å velge filter for hvilke forskrifter, kontraktstyper eller prosedyretyper du ønsker å se nærmere på.

Utvikling for de ulike prosedyretypene

Denne visualiseringen viser antall kunngjøringer, der de ulike prosedyretypene er gitt en farge slik at man kan sammenligne ulike prosedyretyper. Du kan utforske utviklingen i dataene i mer detalj ved å velge filter for forskrifter, kontraktstyper eller prosedyretyper.

Du kan klikke på de ulike prosedyrenavnene under figuren for å få fargen til en prosedyretype uthevet. Du kan også klikke på en prosedyretype i selve figuren for at denne prosedyretypen havner nederst, slik at det er enklere å se utviklingen i antall kunngjøringer for den enkelte prosedyretype.

Utvikling for frivillige kunngjøringer

Frivillige kunngjøringer er kunngjøringer som gjelder anskaffelser under de nasjonale terskelverdier.

I figuren kan du velge forskrift og type kontrakt. Du kan også velge om du vil se på antall eller andel frivillige kunngjøringer.

Utvikling for dynamisk innkjøpsordning (DPS)

Dynamisk innkjøpsordning (DPS) er en innkjøpsmetode som brukes av offentlige oppdragsgivere for å forenkle anskaffelsesprosessen. Dynamisk innkjøpsordning er ment for ytelser som ikke trenger særlige tilpasninger for å oppfylle oppdragsgivers krav, for eksempel hyllevarer som er generelt tilgjengelig i markedet. DPS legger til rette for at nye potensielle leverandører fortløpende kan tas opp i ordningen. Fordelen er fleksibilitet til å kjøpe produkter eller tjenester når det er nødvendig, og at leverandørene i ordningen allerede er kvalifisert og forhåndsgodkjent.

I figuren kan du velge år, forskrift og type kontrakt.

Utvikling for rammeavtaler

En rammeavtale er en avtale mellom en oppdragsgiver og en eller flere leverandører, som etablerer de generelle betingelsene og vilkårene for kjøp av varer eller tjenester over en bestemt periode og makspris.

I figuren kan du velge forskrift og prosedyretype. Du kan også velge om du ønsker å se utviklingen i antall eller andel kunngjorte rammeavtaler.

Andel som oppgir estimert verdi i kunngjøring av konkurranse om rammeavtale

Oppdragsgiver har i kunngjøringen av konkurransen om rammeavtale plikt til å oppgi en estimert verdi på rammeavtalen.

Figuren nedenfor viser imidlertid at det er flere oppdragsgivere som ikke har oppgitt estimert verdi i kunngjøringene de siste fem årene, selv om de er pålagt å gjøre dette. Tallene viser likevel en positiv utvikling ved at andelen som oppgir estimert verdi har økt.

Utvikling for kunngjøringer av kontrakt

Figuren viser utviklingen i antall kunngjorte kontrakter.

I figuren kan du velge forskrift, kontraktstype og om du ønsker å se på antall eller andel kunngjorte kontrakter.

Antall kunngjøringer fordelt på CPV-koder

Figuren nedenfor gir oversikt over antall kunngjorte konkurranser i 2022 fordelt på CPV-koder. CPV-kodene viser til EU-kommisjonens produkt- og tjenestekoder, og angir en spesifikk kategori av varer eller tjenester som er relevant for anskaffelsen. CPV-koder brukes av offentlige oppdragsgivere for å beskrive hva som skal anskaffes, og gjøre det enklere for leverandører å finne relevante konkurranser.

I figuren kan du velge forskrift og type kontrakt. Du kan velge å se både antall eller andel kunngjorte konkurranser innenfor de ulike CPV-kodene.

Last ned datasettene for de ulike årene:

Oppdatert: 6. mars 2023

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.