Arkivfeltet - tid for etterlengtet fornyelse

Fredag 10. desember 2021 kl. 09–10

Sted: Digitalt,

Påmeldingsfristen er utløpt.

Opptak fra webinaret

https://youtu.be/nB37-VqD_64 

Om arrangementet

Forvaltningen blir stadig mer digitalisert og automatisert, og dette krever at arkiv- og dokumentasjonsforvaltningen henger med. Lovverket og tankesettet omkring arkiv og dokumentasjon har imidlertid ikke blitt tilstrekkelig tilpasset den nye digitale virkeligheten. Dette påvirker arbeidshverdagen til oss alle sammen, så hvordan kan vi få til en fornyelse av arkivfeltet?

På webinaret fikk du høre mer om utfordringene og mulige løsninger.

Målgruppe

Alle ansatte i statlig forvaltning.

Innhold

God dokumentasjon av det vi gjør som ansatte i forvaltningen, er en helt vesentlig del av og grunnlag for forvaltningsverdiene våre: Demokrati, rettssikkerhet, faglig integritet og effektivitet. Men hvor godt får vi det egentlig til?

På dette webinaret fikk vi høre fra to som har sett på arkivfeltet utenfra, en som inntar brukerperspektivet og en representant fra etaten som eier det. Hovedinntrykket fra to nylige gjennomganger av arkivfeltet er at arkiveringsprosessene er tungvinte og at viktig dokumentasjon går tapt. Og det som bevares er ikke nødvendigvis det som er mest relevant å bevare.

Summen av dette viser at arkivfeltet skriker etter fornyelse, og vi spør: Er det mulig å både følge arkivloven og å jobbe effektivt på samme tid? Vil forslag til ny arkivlov løse floken? Hva er det som stopper oss fra å fornye arkivfeltet? Og ikke minst: Hvordan kan vi jobbe på tvers av forvaltningen for å få det til?

Dagens gjester: 

Innhold:

  • Presentasjon av Menon-rapport «Tidsbruk og kostnader av arkivering i offentlig sektor» Menon-rapport 111-2020
  • Presentasjon av DFØ-rapport «Dokumentasjons- og arkivfunksjonen i statlige virksomheter» DFØ-rapport 2021:7
  • Panelsamtale - hvordan få fart på fornyelsen i arkivfeltet: Norsk helsenett vil fortelle om sine erfaringer fra et brukerperspektiv og deltar sammen med DFØ og Arkivverket i samtalen.

Om webinaret

DFØ ønsker å formidle læring og erfaring tilbake til forvaltningen etter at vi har gjennomført evalueringer og kartlegginger. Dette webinaret er en del av dette.  

Webinarene våre byr på korte innlegg, samtaler og felles refleksjon med ledere, fagfolk og praktikere. Utbyttet av å delta øker om du tar med deg innsikten hjem og fortsetter diskusjonen med egne kollegaer over en kaffeprat.

Kaffen brygger du selv, kunnskapen sørger vi for!

Kontaktpersoner

Fant du det du lette etter?