Bærekraftsmeldingen 2021 - er staten en sinke?

Onsdag 20. oktober 2021 kl. 09–10

Sted: Digitalt,

Påmeldingsfristen er utløpt.

Om arrangementet

Handlingsplanen for hvordan Norge skal nå bærekraftsmålene innen 2030 ligger i stortingsmeldingen «Mål med mening». Alle er enige i at det haster, men få er i gang. Hva gjør du og din virksomhet for å bidra til økt bærekraft?

Sett av en time på morgenkvisten 20. oktober og bli med på dette webinaret. Det gir deg en innføring i hva som ligger i handlingsplanen, hvilke erfaringer og diskusjoner statlige virksomheter har og inspirasjon til hvordan og din virksomhet kan komme i gang.

Målgruppe

Alle ansatte i statlig forvaltning.

Innhold

Stortingsmeldingen gjennomgår de 17 bærekraftsmålene og de 169 delmålene, beskriver utfordringene for Norge og regjeringens politikk på disse områdene. I tråd med fellesføringen om rapportering i årets tildelingsbrev, skal alle statlige virksomheter i løpet av kort tid rapportere på sentrale bærekraftsparametre. Felles rapportering gir oversikt over gapene mellom dagens situasjon og målbildet, men hvordan komme fra rapportering til læring, endring og handling?

Vi spør: Hvordan koble bærekraftsmålene tettere på våre samfunnsoppdrag, strategier og oppgaveløsning? Hvordan gjøre store og hårete mål om til konkrete aktiviteter, og integrere bærekraft i virksomhetsstyringen? Og hvordan skal vi rapportere på bærekraft?

Dagens gjester: 

  • Hallgeir Aalbu – utredningsleder for Bærekraftsmeldingen, KMD
  • Ellen Hambro - direktør i Miljødirektoratet
  • Kathrine Myhre – direktør i Patentstyret
  • Ove Myrvåg – direktør i økonomi og virksomhetsstyring i Statens vegvesen


Fra venstre: Ove Myrvåg, Hallgeir Aalbu, Ellen Hambro og Kathrine Myhre.

Om webinaret

Dette webinaret inngår i webinarrekken «Tett på forvaltningen». Der tar vi for oss de store meldingene som har kommet den siste tiden, og snakker om hva de betyr for styring, organisering og ledelse i forvaltningen.

Webinarene byr på korte innlegg, samtaler og felles refleksjon med ledere, fagfolk og praktikere. Til hvert treff inviterer vi med oss to til tre gjester. Deltakerne oppfordres til å kommentere, stille spørsmål og dele egne erfaringer i chatten. Utbyttet av å delta øker om du tar med deg innsikten hjem og fortsetter diskusjonen med egne kollegaer over en digital kaffeprat.

Kaffen brygger du selv, kunnskapen sørger vi for!

Praktisk informasjon

Arrangementet gjennomføres digitalt. Påloggingslenke til webinaret vil bli sendt ut i en egen e-post dagen før. Husk å sjekke søppelpost, spamfilter eller annet fanen i en innboks, da e-posten med påloggingsinformasjon kan ha havnet der.

Webinaret tas opp og publiseres på www.dfo.no/kurs i etterkant av arrangementet.

Pris

Arrangementet er gratis.

Kontaktpersoner

  • Har du praktiske spørsmål om webinaret, ta kontakt med DFØs kurssenter på e-post: kurs@dfo.no, telefon: 400 07 997 – sentralbordet.
  • Har du spørsmål om det faglige innholdet, ta kontakt med: Ivar Bjørnøy Lalim, e-post: ivarbjornoy.lalim@dfo.no eller Siri Bjørtuft Ellingsen, e-post siri.ellingsen@dfo.no.
Fant du det du lette etter?