Koronakommisjonen: Samordning i sektorovergripende kriser - hva har vi lært?

Tirsdag 15. juni 2021 kl. 09–10

Sted: Digitalt,

Påmeldingsfristen er utløpt.

Koronakommisjonen: Samordning i sektorovergripende kriser – hva har vi lært?  

Covid-19 og dens tiltak har rammet bredt og på tvers av sektorer. Koronakommisjonen slår fast at til tross for at Norges håndtering av pandemien samlet sett har vært god, bør forvaltningen notere seg læringspunktene knyttet til betydningen av å jobbe sektorovergripende, samordnet og helhetlig med beredskap. Pandemien er ikke over, og vi har fortsatt mulighet til å forbedre oss. Hva vi gjør nå kan være av stor betydning for hvordan vi håndterer neste krise. På dette webinaret diskuterer vi hvordan.

Om arrangementet

DFØ er i gang med en ny webinarrekke - denne gangen med overskriften «Tett på forvaltningen». Der tar vi for oss de store meldingene som har kommet i løpet av våren, og diskuterer hva de betyr for styring, organisering og ledelse i forvaltningen. Så langt har vi snakket om  Perspektivmeldingen og utviklingen i et langsiktig perspektiv frem mot 2060, og NOU 2021:4 Norge mot 2025 som omhandler veien ut av krisen og nødvendig verdiskaping på kortere sikt frem mot 2025. Neste post på programmet er rapporten Koronakommisjonen leverte i april 2021.  

Webinarene byr på korte innlegg, samtaler og felles refleksjon med fagfolk og praktikere. Til hvert treff inviterer vi med oss to til tre gjester, og snakker om erfaringer, dilemmaer og praksis. Utbyttet av å delta øker om dere som deltar tar med deg ny innsikt hjem og fortsetter diskusjonen med egne kollegaer over en digital kaffeprat. Kaffen brygger du selv, påfyllet sørger vi for!

Målgruppe

Alle ansatte i offentlig forvaltning.

Program/innhold

Regjeringen oppnevnte i april 2020 en uavhengig kommisjon til å gjøre en grundig og helhetlig gjennomgang av myndighetenes håndtering av Covid-19 pandemien. Utvalget leverte sin rapport NOU 2021:6 Myndighetenes håndtering av koronapandemien i april 2021, mens landet fremdeles stod i aktiv pandemihåndtering. Koronakommisjonens funn, vurderinger og læringspunkter er både av allmenn interesse og har stor betydning for utviklingen av forvaltningens styring, organisering og ledelse fremover, både på kort og lang sikt.

På dette webinaret har vi invitert tre toppledere i forvaltningen som på ulike måter har hatt sentrale og samfunnskritiske roller, ansvar og mandat gjennom det siste året. Noe av det de har til felles, er at de i sine samfunnsoppdrag og på sine fagområder må håndtere utfordringer som krever samordning på tvers. Hva tenker de må på plass, for at forvaltningen skal være bedre rustet til å håndtere neste krise?

Kriser som koronaen forsterker og forstørrer utfordringer som også gjør seg gjeldende i «normalen», og i dette bildet kan det være krevende å identifisere ett problem og en ansvarlig. Erfaringene fra den siste tiden gir oss et felles og godt utgangspunkt for å diskutere viktige læringspunkter og ønsket utvikling av praksis.

Vi spør: Hva er avgjørende i møtet med sektorovergripende kriser? Er tillit en tilstrekkelig valuta for å få til nødvendig samordning, eller må det mer formelle grep på plass? Hvilke ledere har vi sett utvise handlekraft og godt lederskap, og hva er den gode balansen mellom politikk og fag?

Dagens gjester: 

Fra venstre: Elisabeth Aarsæther, Per Arne Olsen, Mari Trommald)

  • Mari Trommald har ledet Barne-, ungdoms og familiedirektoratet siden 2010. Hun er utdannet lege, og har tidligere vært ekspedisjonssjef i Kommunetjenesteavdelingen i Helse- og omsorgsdepartementet og viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF. I tillegg har hun ledet Arbeidsgiverrådet i staten siden opprettelsen i 2017.
  • Elisabeth Aarsæther ble i oktober 2020 utnevnt til direktør for Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap. Før det ledet hun Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, hvor hun har arbeidet i ulike lederstillinger siden 2004.
  • Per Arne Olsen er utvalgsmedlem i Koronakommisjonen og statsforvalter i Vestfold og Telemark.  Han har lang erfaring som politiker, og har vært både ordfører og stortingsrepresentant for FrP før han i 2016 tok over som fylkesmann i Vestfold.

Praktisk informasjon

Arrangementet gjennomføres digitalt. Påloggingslenke vil bli sendt ut i en egen e-post dagen før. Sjekk søppelkassen eller «annet»-fanen i innboksen din. E-posten med lenken kan ha havnet der.

Vi ber om at du logger deg på 5-10 minutter før for å løse eventuelle problemer med lyd og bilde før arrangementet starter. 

OBS - Vi gjør oppmerksom på at det vil bli gjort opptak av sendingen som blir publisert på våre nettsider www.dfo.no/kurs i etterkant av arrangementet.

Pris

Arrangementet er gratis.

Kontaktpersoner

  • Har du praktiske spørsmål om arrangementet, ta kontakt med DFØs kurssenter på e-post: kurs@dfo.no, telefon: 400 07 997 - sentralbordet.
  • Har du spørsmål om det faglige innholdet, ta kontakt med: Kristin Bjørnvold Lundtveit, e-post: kristin.lundtveit@dfo.no eller Siri Bjørtuft Ellingsen, e-post: siri.ellingsen@dfo.no
Fant du det du lette etter?