Sett kompetanseutvikling på dagsordenen - Bli kjent med DFØs digitale kompetansetilbud

Torsdag 24. juni 2021 kl. 10–11

Sted: Digitalt,

Påmeldingsfristen er utløpt.

Presentasjon fra webinaret

Webinar DFØ - med kompetanse på dagsorden hos Arkivverket.pdf

Om webinaret

Viste du at DFØ har en læringsplattform med over 40 e-læringskurs? Vi har kurs på sentrale temaer som de fleste av oss som jobber i staten trenger kompetanse på. Arbeidsgiverstrategien i staten har kompetanse som et av tre strategiske mål, og vektlegger behovet for at statlige virksomheter møter fremtidens kompetansebehov. Vi hører ofte at teknologisk utvikling, komplekse samfunnsutfordringer og krav til effektivisering, utfordrer arbeidslivet og arbeidstakere når det gjelder oppdatert kompetanse. Ledere og medarbeidere i staten må lære seg nye ting underveis for å gjøre en god jobb, og å imøtekomme fremtidens kompetansekrav. I tillegg må vi som jobber i staten ha god forvaltningskompetanse og utøve god forvaltningsskikk.  

Innhold

På dette webinaret ble kompetanseutvikling satt på dagsordenen, slik vi oppfordrer dere til å gjøre. Du fikk blant annet innblikk i hvordan Arkivverket jobber med kompetanse og hvilke digitale læringsressurser vi har på DFØs læringsplattform, men også eksempler på hvordan legge til rette for å ta dem i bruk i egen virksomhet.

Målgruppe

Ledere med personalansvar og HR i staten

Program

Kl. 09.50 Logg deg på (lenke til sendingen sendes dagen før) og hent deg en kopp kaffe/te

Kl. 10.00 Velkommen ved Hilde Nakken, divisjonsdirektør for divisjon for styring, organisering og ledelse, DFØ

Kompetansearbeid på dagsordenen i Arkivverket ved Trine Myren Stenstvedt, kompetanseansvarlig og Therese Idsøe Bentsen, HR-rådgiver, Arkivverket

Bli kjent med gullet på Læringsplattformen til DFØ – gratis kompetanseutvikling for deg som jobber i staten ved DFØ

Kl. 11.00 Takk for nå!

Praktisk informasjon

Arrangementet gjennomføres digitalt, som et Vimeo Live Event. 

Kontaktperson

Fant du det du lette etter?