Jobbintervjuet som verktøy for å forutsi fremtidig jobbadferd og rekruttere mer mangfoldig

Torsdag 3. juni 2021 kl. 10.00–12.30

Sted: Digitalt,

Påmeldingsfristen er utløpt.

Målgruppe

Ledere med personalansvar og HR


Om arrangementet

Ledere ansetter sjelden uten å gjennomføre intervjuer med aktuelle kandidater. For at jobbintervjuet skal være en god utvalgsmetode, må du strukturere intervjuet og stille relevante spørsmål til kandidatene. På dette digitale seminaret får du tips og råd om hvilke grep du som leder må ta for å rekruttere mer inkluderende og mangfoldig. Du får også et eksempel på hvordan e-læringskurset i mangfoldrekruttering kan brukes for å jobbe strategisk med å rekruttere bredere. Seminaret avsluttes med å se mangfold i et samfunnsperspektiv.

Innhold

Manglende struktur og feil type spørsmål i jobbintervjuer vil gi deg et dårlig beslutningsgrunnlag når du skal ta beslutning om hvilken kandidat som egner seg best for stillingen du har lyst ut. I tillegg kan dine holdninger, fordommer og stereotype oppfatninger av noen grupper mennesker påvirke beslutningen. I verste fall kan dette føre til at du diskriminerer eller ekskluderer kandidater med den beste kompetansen.

Underveis vil du få tips og råd om hvordan strukturere intervjuene, stille relevante spørsmål og gjennomføre gode videojobbintervjuer. Du får også presentert verktøy du kan bruke i egen rekrutteringspraksis.

Vi skal også vise et eksempel på hvordan e-læringskurset i mangfoldrekruttering kan tas i bruk i virksomhetsinterne prosesser med blandede læringsløp. Til slutt vil Harald Eia sette mangfold i et samfunnsperspektiv, slik han har gjort med mange temaer i programmet Sånn er Norge. De to siste innleggene er innlegg som var på programmet på lanseringen av e-læringskurset i mangfoldrekruttering februar 2021. Pga. innføring av strenge smittevernstiltak i Oslo et par dager før lanseringen, var KMD nødt til å utsette deler av programmet. I samarbeid med KMD har vi invitert de to innlederne på nytt.

Program

 • Kl. 09.50 Logg deg på og hent deg en kopp kaffe/te
 • Kl. 10.00 Velkommen ved Hilde Singsaas, direktør for DFØ
 • Det krevende jobbintervjuet – unngå fallgruvene ved Espen Skorstad, spesialist i arbeids- og organisasjonspsykolog
 • Hvordan stille spørsmål som gir deg mer nøyaktig, relevant og pålitelig informasjon tilbake ved Asbjørn Rachlew, politioverbetjent ved HR-avdelingen i Oslo politidistrikt og medforfatter av boken Den profesjonelle samtalen
 • Bruk verktøyene i e-læringskurset i mangfoldsrekruttering som hjelp til å strukturere jobbintervjuene ved Sanja K. Skaar, seniorrådgiver, DFØ

Pause – 10 minutter

 • Statsbyggs erfaringer med videojobbintervjuer ved HR-sjef Jan Ombudstvedt, Statsbygg
 • Slik kan du bruke e-læringskurset i mangfoldsrekruttering for å omsette læring til ny praksis ved seniorrådgiver Kariline Gustad Sanner og HR-sjef Karoline Holme, Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

Pause – 5 minutter

 • Inkludering og mangfold i det norske samfunn – et foredrag basert på TV-programmet Sånn er Norge ved Harald Eia
 • Kl. 12.30 Takk for nå!

Praktisk informasjon

Arrangementet gjennomføres digitalt som et Vimeo Live Event. Påloggingslenke vil bli sendt ut i en egen e-post dagen før. Sjekk søppelkassen eller «annet»-fanen i innboksen din. E-posten med lenken kan ha havnet der.

Vi ber om at du logger deg på kl. 9.50 for å løse eventuelle problemer med lyd og bilde før arrangementet starter kl. 10.

OBS - Vi gjør oppmerksom på at det vil bli gjort opptak av sendingen som blir publisert på våre nettsider i etterkant av arrangementet.

Pris

Arrangementet er gratis.

Kontaktpersoner

 • Har du praktiske spørsmål om arrangementet, ta kontakt med DFØs kurssenter på e-post: kurs@dfo.no, telefon: 400 07 997 - sentralbordet.
 • Har du spørsmål om det faglige innholdet, ta kontakt med: Ragnhild Aamodt Grønlie, e-post: RagnhildAamodt.Gronlie@dfo.no, mob.nr. 997 13 860.
Fant du det du lette etter?