Innføringskurs i regnskap for nettobudsjetterte virksomheter

Onsdag 15. september 2021 kl. 11.30–15.00

Sted: Digitalt,

Påmeldingsfristen er utløpt.

Om kurset:

Kurset gir deg en innføring i reglene om regnskap for nettobudsjetterte virksomheter, herunder en oversikt over hovedreglene i et virksomhetsregnskap etter de statlige regnskapsstandardene (SRS). Du får blant annet en innføring i utarbeidelse av årsregnskapet, det vil si utarbeidelse av bevilgningsrapportering, og virksomhetsregnskap etter SRS.

Hvem kan delta:

Kurset retter seg mot økonomi- og regnskapsansvarlige i tillegg til regnskapsmedarbeidere i nettobudsjetterte virksomheter.

Anbefalte forkunnskaper:

Du bør ha grunnleggende kunnskaper om regnskapsføring fra studier eller relevant erfaring. Vi forutsetter at du på forhånd har gjennomført DFØs nettkurs i økonomiregelverket ettersom vi relaterer og bruker eksempler fra dette regelverket i kurset.

Tema

  • statens konsernsystemer for budsjett og regnskap og betalingsformidling
  • regnskapsplikt og kontoplaner i staten
  • regnskapsrapportering
  • årsregnskap, herunder utarbeidelse og presentasjon av virksomhetsregnskap etter SRS
  • bokføring og oppbevaring
  • transaksjonskontroller, fullmakter og avstemminger

Praktisk informasjon:

Lenke til arrangementet blir endt ut dagen før kl. 12:00, når påmeldingsfristen er nådd.

Pris: 

Arrangementet er gratis.

Kontaktperson: 

Har du praktiske spørsmål om kurset, ta kontakt med DFØs kurssenter, e-post: kurs@dfo.no

Har du spørsmål om kursinnholdet, ta kontakt med:

Fant du det du lette etter?