Webinar - BVP - Prestasjonsinnkjøp Del to for deg som er viderekommende

Torsdag 20. mai 2021 kl. 13–16

Sted: Digitalt,

Påmeldingsfristen er utløpt.

Del 2 av 2 - BVP (prestasjonsinnkjøp)

BVP (prestasjonsinnkjøp) er en metode for prosjektstyring og innkjøp som vektlegger leverandørens kompetanse og prestasjon. DFØ koordinerer et pilotprosjekt for utprøving av denne metoden i Norge. Mer info: https://www.anskaffelser.no/hva-skal-du-kjope/bygg-anlegg-og-eiendom-bae/best-value-procurement-bvp-prestasjonsinnkjop

Målgruppe:

Målgruppe for del to: de som planlegger eller har kjørt BVP-prosjekter

Byggherrer, arkitekter, rådgivere og entreprenører: Prosjektledere, innkjøpere, ledere og mellomledere som vurderer å bruke BVP – prestasjonsinnkjøp eller delta i BVP-konkurranser.

Målet med arrangementet:

 • Øke kjennskap til BVP som prosjektstyrings- og anskaffelsesmetodikk
 • Dele erfaringer
 • Øke BVP-kompetansen hos norske oppdragsgivere og leverandører
 • Orientere om kommende BVP-prosjekter

Arrangementet gir ikke tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag for å kjøre et BVP-prosjekt. DFØ anbefaler i tillegg introduksjonskurs til metoden og bruk av mentor.

Forkunnskaper: 

Del en (som går tidligere samme dag) eller deg som har erfaring med BVP - Prestasjonsinnkjøp

Praktisk informasjon:

 • Arrangementet gjennomføres digitalt, hvor deltakere mottar teams-lenke på e-post etter at påmeldingsfristen går ut kl. 12.00 den 12.05.2021.
 • Det planlegges å streame arrangementet slik at opptaket blir tilgjengelig for deltakerne i etterkant.
 • Deler av arrangementet vil foregå på engelsk.
 • Arrangementet har en begrensing på 250 deltakere, slik at deltakere som allerede vurderer eller bruker BVP vil bli prioritert

Program innhold:

Del to vil rette seg mot de med BVP-erfaring. 

(forbehold om endringer)

Tema

Innleder

Velkommen og introduksjon av møteleder Thor Olaf Askjer

Dag Strømsnes, divisjonsdirektør for offentlige anskaffelser, DFØ

Hva skiller de ulike metodene BVP, samspill, IPD, TVD (target value design) og andre alliansekontrakter fra hverandre?

 

Ole Jonny Klakegg, professor institutt for bygg og miljøteknikk, NTNU

Forskning fra NTNU: foreløpige funn og råd til nye BVP-prosjekter

Ola Lædre, professor, institutt for bygg og miljøteknikk, NTNU

BVP-kontrakten - hva er annerledes?

Ruben Ramsland, leder kontrahering, Nye Veier.

Pause

 

Slik nådde vi prosjektmålsetningene og prestasjonspåstandene.

 

Geir Leseth prosjektleder Trondheim Eiendom og Anders Reitan, prosjektleder Backe Trondheim AS

Paneldiskusjon – BV i utførelsesfasen


Pause


Vendor Centric Approach –The BVA Mechanism - Implementing the Best Value Approach with success at a general contractor

Delbert Feenstra, Senior Estimator Knutson Contractor

Evaluering av BVP-tilbud


Bjørn Børseth, kontrakts- og markedsdirektør, Nye Veier

Gruppediskusjon i Teams


Oppsummering

Bjørn Børseth, kontrakts- og markedsdirektør, Nye Veier

Spørsmål og svar

Deltakerne sender spørsmål i chat. Foredragsholdere svarer i chat eller muntlig

Avslutning

Møteleder Thor Olaf Askjer

Pris:

Arrangementet er gratis

Programkomitè:

 • Torild Engh -EBA
 • Ari Soilammi-RIF
 • Bjørn Andersen -NTNU
 • Tone Gulliksen -MEF
 • Anette Søby Bakker -Arkitektbedriftene
 • Hans Olaf Delviken - DFØ
 • Cecilie Blytt -DFØ

Kontaktpersoner:

Har du praktiske spørsmål om arrangementet, ta kontakt med DFØs kurssenter, e-post: kurs@dfo.no

Har du spørsmål om det faglige innholdet, ta kontakt med: Cecilie Blytt, e-post: cecilie.blytt@dfo.no

Fant du det du lette etter?