Webinar: BVP - Prestasjonsinnkjøp Del en for deg som er nybegynner

Torsdag 20. mai 2021 kl. 09–11

Sted: Digitalt,

Påmeldingsfrist: onsdag 12. mai kl. 12.

Del 1 av 2 - BVP (prestasjonsinnkjøp)

BVP (prestasjonsinnkjøp) er en metode for prosjektstyring og innkjøp som vektlegger leverandørens kompetanse og prestasjon. DFØ koordinerer et pilotprosjekt for utprøving av denne metoden i Norge. Mer info: https://www.anskaffelser.no/hva-skal-du-kjope/bygg-anlegg-og-eiendom-bae/best-value-procurement-bvp-prestasjonsinnkjop

Målgruppe:

Målgruppe for del en: de som ikke har kjørt BVP-prosjekter

Byggherrer, arkitekter, rådgivere og entreprenører: Prosjektledere, innkjøpere, ledere og mellomledere som vurderer å bruke BVP – prestasjonsinnkjøp eller delta i BVP-konkurranser.

Målet med arrangementet:

 • Øke kjennskap til BVP som prosjektstyrings- og anskaffelsesmetodikk
 • Dele erfaringer
 • Øke BVP-kompetansen hos norske oppdragsgivere og leverandører
 • Orientere om kommende BVP-prosjekter

Arrangementet gir ikke tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag for å kjøre et BVP-prosjekt. DFØ anbefaler i tillegg introduksjonskurs til metoden og bruk av mentor.

Forkunnskaper: 

Ingen spesielle forkunnskaper.

Praktisk informasjon:

 • Arrangementet gjennomføres digitalt, hvor deltakere mottar teams-lenke på e-post etter at påmeldingsfristen går ut kl. 12.00 den 12.05.2021.
 • Det planlegges å streame arrangementet slik at opptaket blir tilgjengelig for deltakerne i etterkant.
 • Deler av arrangementet vil foregå på engelsk.
 • Arrangementet har en begrensing på 250 deltakere, slik at deltakere som allerede vurderer eller bruker BVP vil bli prioritert

Program innhold:

Del en vil rette seg mot BVP-nybegynnere og del to vil rette seg mot de med BVP-erfaring. 

(forbehold om endringer)

Tema

Innleder

Velkommen og introduksjon av møteleder Thor Olaf Askjer

Dag Strømsnes, divisjonsdirektør for offentlige anskaffelser, DFØ

Introduksjon av metoden – DFØ sin BVP-veiledning – hvor finner jeg hva?

Cecilie Blytt, seniorrådgiver DFØ

Best Value Approach – tankene bak BVP - hva er annerledes i Norge?

Ari Soilammi, utviklingssjef i RiF

Innkjøp av konsulenttjenester med BVP

Ari Soilammi, utviklingssjef i RiF

Pause


BVP og regelverket

Arne Torsten Andersen, partner, Kluge

Best Value for leverandører - Hvorfor levere tilbud i BVP- konkurranser og hvordan gjør vi det?

Trond Simensrud, prosjektdirektør E6 Kvithamar – Åsen, Hæhre Entreprenør AS

Erfaringer fra Fjerdingby skole – Slik velger vi prosjekt, hva vil vi oppnå med BVP og hvilke gevinster har vi fått

 

Per Hellevik Carlsson, avdelingsleder for utvikling og eiendom Rælingen kommune, og prosjektsjef kalkulasjon og innkjøp Hent AS, Hans Magnus Wold Haug

Presentasjon av kommende BVP-prosjekter


Avslutning del 1

Møteleder Thor Olaf Askjer

Del to starter to timer senere - Har du meldt deg på det også?

Pris:

Arrangementet er gratis

Programkomitè:

 • Torild Engh -EBA
 • Ari Soilammi-RIF
 • Bjørn Andersen -NTNU
 • Tone Gulliksen -MEF
 • Anette Søby Bakker -Arkitektbedriftene
 • Hans Olaf Delviken - DFØ
 • Cecilie Blytt -DFØ

Kontaktpersoner:

Har du praktiske spørsmål om webinaret, ta kontakt med DFØs kurssenter, e-post: kurs@dfo.no

Har du spørsmål om det faglige innholdet, ta kontakt med: Cecilie Blytt, e-post: cecilie.blytt@dfo.no

Meld på
Fant du det du lette etter?