Webinar: Nettverk for digitale anskaffelser - Datakvalitet i anskaffelsesprosessen - hvorfor er det viktig?

Torsdag 24. september kl. 12–14

Sted: Webinar,

Påmeldingsfrist: onsdag 23. september kl. 12.

Vi i Nettverk for digitale anskaffelser snakker til stadighet om gevinstene man kan oppnå ved digitalisering. Vi snakker om dataflyt, analyser og styringsinformasjon og hvordan det skal bidra til effektivisering. I kjernen av dette ligger anskaffelsesdataene – data om avtaler, pris, produkter og leverandører. I innkjøps-Norge er det et stort potensial i å forbedre datakvaliteten, og på dette nettverksmøtet skal vi se nærmere på hva kvaliteten på denne dataen egentlig betyr, og hvordan vi kan jobbe med å forbedre den. Det skal vi gjøre ved å ta for oss to steg i anskaffelsesprosessen - kunngjøring og fakturering.

Nye kunngjøringsskjemaer er under utvikling, og vi vil trekke paralleller til de nye kunngjøringsskjemaer som skal komme fra EU i løpet av 2022-23. Vi ser på noen av endringene fra dagens kunngjøringsskjemaer og praksis for utfylling av skjemaene. I tillegg ønsker vi å vise sammenhengen mellom god datakvalitet i fakturaene og mulighet for å gi god styringsinformasjon.

Spennende innledere vil dele sine erfaringer og vise hvordan de sikrer datakvalitet i sine systemer.

Målgruppe

Innkjøpere og alle som jobber med offentlige anskaffelser og økonomimedarbeidere som påvirker datakvaliteten ved fakturahåndtering.

Formål

Vellykket digitalisering av anskaffelsesprosessen vil gi store effekter. Regjeringen har som mål å gjøre anskaffelsesprosessen heldigital innen utgangen av 2024.

Samlingene i nettverket er et initiativ i Program for digitale anskaffelser, og skal gi deltakerne inspirasjon og informasjon til å gjennomføre digitaliseringsaktiviteter i egen virksomhet. 

Dette webinaret har som mål å bidra til forbedret datakvalitet i anskaffelsesprosessen.

Praktisk info

Dette er et digitalt møte via Teams. Du trenger ikke ikke å ha bruker i Teams, eller å laste ned programvaren. Du kan delta via nettleser ved å følge lenken du får tilsendt. Vi anbefaler å bruke Google Chrome eller Microsoft Edge.

Vi tar ikke opptak av sendingen, men presentasjoner som brukes vil bli gjort tilgjengelig for dere i etterkant.

Du vil få tilsendt lenke til webinaret når påmeldingsfristen går ut, kl. 12 dagen før webinar skal avholdes.

Program 

 • Kl. 12.00: Velkommen
 • Kl. 12.10: Hvorfor ta seg tid til å fylle ut et kunngjøringsskjema? 
  • Betydningen av god utfylling av kunngjøringsskjema. 
  • Konkrete eksempler på hvordan man bør fylle ut, med paralleller til de nye skjemaene
 • Kl. 12.40: Fakturadata – en gullgruve? 
  • Hvilket potensial ligger i gode fakturadata? 
  • Hva er konsekvensene av mangelfull informasjon, og hva kan jeg gjøre?
 • Kl. 13.00: Pause
 • Kl. 13.10: Oppsummering - Mentimeterundersøkelse
  • Hvordan påvirkes styringsinformasjonen ved å gjøre en god jobb med datakvalitet?
  • Tiltak for forbedret datakvalitet
 • Kl. 13.30: Erfaring fra en bruker: Gode data og gode sammenhenger og dataflyt mellom systemer
 • Kl. 13.55: Avsluttende kommentarer
 • Kl. 14.00: Slutt

Pris

Arrangementet er gratis.

Kontaktinfo

Meld på
Fant du det du lette etter?