Frokostmøte om kvaliteten på offentlige utredninger

Onsdag 4. mars kl. 08.15–10.00

Sted: Christiania Restaurant, Nedre Vollgate 19

Påmeldingsfristen er utløpt.

Frokostmøte: Blir offentlige beslutninger tatt på godt nok grunnlag?

Politikere og statsforvaltningen tar store og små beslutninger på vegne av fellesskapet hver eneste dag. Beslutninger som påvirker hverdagen til folk og som kan ha store konsekvenser for samfunnet. Beslutninger som påvirker hverdagen til folk og som kan ha store konsekvenser for samfunnet. 

Vi spør: Er beslutningene tatt på et godt nok grunnlag? Får politikerne gode faglige råd fra forvaltningen og hvordan står det egentlig til med kvaliteten på offentlige utredninger? Vektlegges samfunnsøkonomiske hensyn i stor nok grad i dag?

En ny rapport fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) viser at selv om utredningsinstruksen ble forenklet for fire år siden, følges den fortsatt ikke godt nok.

Se presentasjoner og innlegg fra frokostmøtet på Youtube. 

Foredragsholdere og innlegg på frokostmøtet

Hilde Singsaas, direktør for Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)
DFØ forvalter utredningsinstruksen. Singsaas vil presentere hovedfunn fra den nye rapporten om utredninger i staten.

  • Hva er kravene til gode beslutningsgrunnlag?
  • Hvordan står det til med kvaliteten på statlige utredninger?

Ketil Raknes er høyskolelektor, sakprosaforfatter og tidligere politiker (SV). Han har skrevet bøkene «Jakta på makta» og «Høyrepopulismens hemmeligheter». I dag er Raknes doktorgradsstipendiat ved Høyskolen Kristiania.

  • Hvorfor er det så mange politiske beslutninger som tas på grunnlag av at kun ett tiltak er utredet? Er det forvaltningen som ikke gjør jobben sin eller er det politikerne som kun ønsker å få utredet sitt eget tiltak?
  • Er kortsiktige politiske gevinster viktigere enn å gjennomføre tiltak som gir langsiktige positive gevinster for samfunnet?
  • Hvilke dilemmaer opplever politisk ledelse og byråkratene i spennet mellom fag og politikk?

Rune Jørgen Sørensen er professor ved Institutt for samfunnsøkonomi ved Handelshøyskolen BI. Sørensen har blant annet skrevet boken «Demokrati og effektivitet»

  • Hva har kvaliteten på offentlige utredninger å si for velferd, demokrati og produktivitet?
  • Vektlegges samfunnsøkonomiske hensyn i stor nok grad i dag?
  • Hvorfor følger ikke politikerne faglige råd?
Fant du det du lette etter?