Rekruttering som inkluderer - bli bedre på jobbanalyse og utlysningstekst

Torsdag 5. mars kl. 11.00–15.30

Sted: Nationaltheatret Konferansesenter - Møterom Nordkapp, Haakon VIIs gate 9

Påmeldingsfristen er utløpt.

Presentasjoner og opptak

Arrangementet ble strømmet og du kan se et videoopptak fra workshopen på Youtube

Om workshopen

Inkluderingsdugnaden handler om at fem prosent av alle nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. For å oppnå dette må vi blant annet sikre gode rekrutteringsprosesser både for å få tak i den riktige kompetansen og til å inkludere fra grupper som ellers faller utenfor arbeidslivet.

En grundig jobbanalyse sikrer at du er tydelig på arbeidsoppgavene som skal gjøres og kompetansen som kreves i en stilling. I en fersk brukertest om stillingsutlysninger i staten spurte vi personer med nedsatt funksjonsevne som nylig ble ansatt i staten hvordan de opplever statlige stillingsannonser. De fremhevet konkret beskrivelse av arbeidsoppgaver og kompetansekrav som er logiske for stillingen som noe de ønsket at statlige virksomheter skal bli bedre på når de lyser ut stillinger.

Vi har også på tidligere seminarer tatt for oss temaer som jobbanalyse og stillingsannonser. Denne gangen har vi invitert NTBArkitekst til å presentere funn fra denne ferske brukertesten de har gjennomført for oss.  På seminaret får du også innblikk i forventninger denne gruppen har til informasjon i utlysningsteksten om mangfold, inkludering og tilrettelegging på arbeidsplassen.

På workshopen gir vi deg både konkrete tips og råd om jobbanalyse og stillingsannonser, og mulighet til å reflektere og diskutere. Vi vil også informere om endringer i forskriften til statsansatteloven, og presentere erfaringer med stillingsannonser fra tidligere traineeprogram. Disse erfaringene vil være gode å ha for virksomheter som ønsker å delta i det nye Traineeprogrammet i staten 2020-2021.

Program på workshopen

Endringer i forskrift til statsansatteloven som påvirker inkluderingsdugnaden og traineeprogrammet - hva er endringene og hva betyr de for deg? ved seniorrådgiver Marianne Jørgensen, DFØ

Hvordan kan jobbanalysen brukes som et verktøy for inkludering, og hvordan henger jobbanalysen sammen med utlysningsteksten? Praktisk gruppearbeid ved seniorrådgiver Marte Dyve Simenstad og seniorrådgiver Sanja K. Skaar, DFØ

Trainee-stillingsutlysningene fra 2019 - hva fungerte bra og hva fungerte mindre bra? Hva er det som gjør at noen får mange søkere og noen får få? ved seniorrådgiver Marte Dyve Simenstad og seniorrådgiver Sanja K. Skaar, DFØ

Stillingsutlysninger i staten – resultater fra brukertester med søkere som har nedsatt funksjonsevne. Hva kan vi lære av funnene og hvordan kan vi bli bedre på å lyse ut stillinger på en mer inkluderende måte?  v/Margrete Kilde Nes og Andrea Othilie Rognan, NTBArkitekst.

Om DFØs tilbud

DFØ skal tilby arbeidsgivere i staten støtte, veiledning, samt formidle kunnskap om god praksis i rekrutteringsarbeidet for å oppnå målene med inkluderingsdugnaden. Denne workshopen er en del av DFØs tilbud til statlige arbeidsgivere.

Les mer om inkluderingsdugnaden på Arbeidsgiverportalen.

Følg med på nyhetsbrevet til Arbeidsgiverportalen for informasjon om våre tilbud. Meld deg på nyhetsbrevet.

Fant du det du lette etter?