Forvaltningskonferansen 2021

Forvaltningskonferansen er en årlig konferanse der vi tar opp ulik tematikk som er aktuell for forvaltningen. 15. november rettet vi søkelyset på endringsprosesser i forvaltningen.

Forvaltningskonferansen er en møteplass for alle som er opptatt av forvaltningen og utvikling i offentlig sektor. Vi ønsker å bidra til økt erfaringsutveksling på tvers av virksomheter og sektorer. 

På årets forvaltningskonferanse snakket sentrale aktører om:

 • store reformer og gjennomføringen av større endringsprosesser
 • statens rolle i regionene, og hva nyere utviklingstrekk som digitalisering og funksjonsorganisering kan bety for regional stat
 • hvordan innovative modeller og innbyggerinvolvering kan tas i bruk i større endringer i forvaltningen

Opptak fra konferansen

Velkommen

 • Hilde Singsaas, direktør (DFØ)  se opptak
 • Gunn Karin Gjul, statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet    se opptak
 • Hilde Nakken, divisjonsdirektør (DFØ)  se opptak

Reformer – livbøye eller hvileskjær? 

 • Sigge Winther Nielsen, forfatter av boken Entreprenørstaten  se opptak
 • Einar Lie, professor i økonomisk historie (UiO)  se opptak
 • Panelsamtale med Sigge Winther Nielsen, Einar Lie og Tone Sofie Aglen, kommentator (VG)  se opptak

Underholdningsinnslag

Endringsprosesser  hva kan vi lære? 

 • Petter Skarheim, departementsråd (Kunnskapsdepartementet)  se opptak
 • Håkon Skulstad, assisterende politidirektør  se opptak
 • Bernt Reitan, adm.dir. (Ruter)  se opptak

Hvordan løser vi dokumentasjonsfloken?

 • Martin Bould, seniorrådgiver (Arkivverket)  se opptak

Hva skjer med regional stat?

 • Panelsamtale med Ingelin Killengreen, tidligere departementsråd (JD, FAD) og etatsleder (Politiet, Difi) og Knut Storberget, statsforvalter (Innlandet) se opptak

Framtidens forvaltning – er teknologi nøkkelen? 

 • Nina Schanke Funnemark, direktør (Skattedirektoratet)  se opptak
 • Panelsamtale med Silvja Seres, teknologiekspert og rådgiver og Nina Schanke Funnemark  se opptak

Lytter forvaltningen til innbyggerne?

 • Monica Brezzi, Head of Governance Indicators and Performance Evaluation Division, Directorate for Public Governance (OECD)  se opptak

«Nye arbeidsmåter» i forvaltningen – hva er det?

 • Marco Steinberg, Founder og CEO (Snowcone & Haystack)  se opptak
 • Kristin Weidemann Wieland, områdedirektør (KS)  se opptak

Oppsummering av dagen

Tidligere konferanser
Oppdatert: 25. mars 2022

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord