Webinar: Kvalifikasjonsprinsippet og inkluderingsdugnaden - motsetninger, eller to sider av samme sak?

Hvordan kan statlige arbeidsgivere håndheve kvalifikasjonsprinsippet på en best mulig måte? Er kvalifikasjonsprinsippet til hinder for inkluderingsarbeidet? Hvordan bruke positiv særbehandling og tilrettelegging som virkemidler for inkludering? På vårt webinar 11. juni prøver vi å svare ut disse spørsmålene.

Presentasjoner og opptak

I staten gjelder kvalifikasjonsprinsippet, som innebærer at den som er best kvalifisert for stillingen skal ansettes. Vi hører ofte at kvalifikasjonsprinsippet oppfattes som et hinder for å inkludere. Hvordan kan vi jobbe med å endre eksisterende rekrutteringspraksis for at prinsippet ikke skal være til hinder?

Se videoopptak fra webinaret på Youtube. 

Vi hadde invitert Karen Haug Aronsen fra Sivilombudsmannen til å innlede om kvalifikasjonsprinsippet, og hvordan foreta gode vurderinger underveis i en rekruttering, slik at du ender opp med den beste kvalifiserte kandidaten for jobben. Hun ga konkrete tips og anbefalinger til  hvordan du ivaretar både kvalifikasjonsprinsippet og inkludering gjennom rekrutteringsprosessen.

Dersom noen av de kvalifiserte søkerne til en stilling oppgir å ha en funksjonsnedsettelse eller hull i CV-en som vil kreve tilrettelegging på arbeidsplassen eller i arbeidsforholdet, skal minst én av disse søkerne innkalles til intervju før innstilling avgis. Hvordan kan vi bruke positiv særbehandling og tilrettelegging uten at de er til hinder for kvalifikasjonsprinsippet?

Lars Kolberg fra Likestillings- og diskrimineringsombudet ga en kort gjennomgang av hvilke vilkår, formål og krav positive særbehandlingstiltak må oppfylle, og forklarte forskjeller på blant annet adgang til særbehandling og tildeling av et gode, saklig forskjellsbehandling og positiv særbehandling. Han ga anbefalinger om hvordan praktisere positiv særbehandling og tilrettelegging uten å være i strid med kvalifikasjonsprinsippet og likestillings- og diskrimineringsloven.

Program på webinaret

  • Velkommen ved prosjektleder for inkluderingsdugnaden, Ragnhild Aamodt Grønlie, DFØ
  • Hvordan håndheve kvalifikasjonsprinsippet på en best mulig måte? ved Karen Haug Aronsen, Sivilombudsmannen
  • Hvordan bruke positiv særbehandling og tilrettelegging som virkemidler for inkludering? ved Lars Kolberg, Likestillings- og diskrimineringsombudet
Sted

Teams
Norge

Dato
11. jun. 2020 kl. 10.0011.15
Påmeldingsfrist

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord