Regnskapsdagen 2022

Opptak fra Regnskapsdagen 2022

Åpning ved direktør Hilde Singsaas, DFØ

Flerårig plan for videreutvikling av økonomiregelverket - og forslagene for 2022

Foreslåtte endringer i rundskriv

Prognose og fakturering av pensjonspremien til SPK

Bokføring og rapportering av pensjonspremien til SPK

Informasjon om innføring av obligatorisk SRS

Muligheter for merverdi ved bruk av SRS i styringen

Obligatorisk SRS v/Riksrevisjonen

Sted

Norge

Dato
29. nov. 2022 kl. 09.0012.00
Påmeldingsfrist

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord