Regnskapsdagen 2021

Opptak fra Regnskapsdagen 2021

DFØs direktør Hilde Singsaas 

Ny premiemodell for pensjon for statlige virksomheter - ved SPK 

Ny premiemodell for pensjon for statlige virksomheter - ved DFØ 

Regelverksorientering - ved DFØ 

Informasjon fra DFØ om obligatorisk SRS 

Erfaringer ved innføring av SRS i Politiet 

Erfaringer med bruk av SRS i styringen - ved SSB 

Refleksjoner om innføring av SRS ved FD og DFØ  

Om Regnskapsdagen 2021

Programmet for Regnskapsdagen 2021 er todelt. Første del av dagen vil inneholde en gjennomgang av aktuelle regelverksendringer. Andre del av dagen vil inneholde nærmere informasjon om innføring av obligatorisk SRS og erfaringsdeling fra statlige virksomheter.

Hvem kan delta?

Målgruppen for regnskapsdagen er økonomi- og regnskapsledere, regnskapsmedarbeidere i statlige virksomheter og departementer. Etatsstyrere og andre som er interessert i regnskap i staten er også velkomne. Arrangementet er åpent for alle statlige virksomheter.

Program

 • 08.30-09.00    Registrering og kaffe
 • 09.00-09.10    Velkommen - ved DFØs direktør Hilde Singsaas
 • 09.10-09.30     Ny premiemodell for pensjon for statlige virksomheter - ved DFØ
 • 09.30-09.45     Regelverksorientering - ved DFØ
 • 09.45-09.55     Informasjon fra DFØ om obligatorisk SRS - ved DFØ
 • 09.55-10.05     Pause
 • 10.05-10.35     Fortsettelse informasjon fra DFØ om obligatorisk SRS - ved DFØ                 
 • 10.35-11.00    Erfaringer ved innføring av SRS i Politiet - ved avdelingsdirektør Marit Reitan, seksjonsleder Kamilla Bjørkevoll og seniorrådgiver Mei Lin Hoff, Politiets fellestjenester
 • 11.00-11.10     Pause
 • 11.10-11.35     Erfaringer med bruk av SRS i styringen - ved gruppeleder controller Stine Lund og controller Linn Bjørnerud, SSB
 • 11.35-11.55     Refleksjoner rundt hvordan tilrettelegge for nyttig styringsinformasjon ved innføring av SRS - en samtale mellom assisterende departementsråd i Forsvarsdepartementet Frede Hermansen og divisjonsdirektør i DFØ Hilde Nakken
 • 11.55-12.00    Oppsummering og avslutning - ved DFØ

Arrangementet var et hybridarrangement. 

Kontaktperson

 • Har du praktiske spørsmål om arrangementet, ta kontakt med DFØs kurssenter på e-post: kurs [at] dfo.no
 • Har du spørsmål til det faglig innholdet, ta kontakt med Christian Hjeltnes, e-post: christian.hjeltnes [at] dfo.no
Sted

Økern Portal, inngang C
Lørenfaret 1
0580 Oslo
Norge

Dato
30. nov. 2021 kl. 09.0012.00
Påmeldingsfrist

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord