BVP - Prestasjonsinnkjøp Del en for deg som er nybegynner

Opptak fra arrangementet

(Videoen viser både del 1 og 2 av arrangementet.)

Presentasjoner del 1

0910 BVP fra DFØ Blytt - en metode for prosjektstyring og innkjøp.pdf 
0920 Best Value Approach Soilammi RIF.pdf
0930 Konsulentanskaffelser med BVA RIF.pdf
0947 BVP og regelverket Kluge.pdf
1010 BV for leverandører Hæhre.pdf 
1030 Fjerdingby Rælingen og HENT.pdf
1050 Driftskontrakt Gjøvik Romerike 2022-2027
1051 Baerum Flemming Idsoe.pdf
1052 3 piloter BVP Statsbygg 2021.pdf 

Presentasjoner del 2

1305 NTNU Klakegg Begrepsavklaring.pdf
1320 BVP forskning funn og forslag videre NTNU.pdf
1357 Tonstad Øst - prosjektmål Trondheim Backe.pdf 
1442 Vendor Centric Approach Knutson.pdf 
1500 Evaluering av tilbud Nye Veier.pdf

Del 1 av 2 - BVP (prestasjonsinnkjøp)

BVP (prestasjonsinnkjøp) er en metode for prosjektstyring og innkjøp som vektlegger leverandørens kompetanse og prestasjon. DFØ koordinerer et pilotprosjekt for utprøving av denne metoden i Norge. Mer info: https://www.anskaffelser.no/hva-skal-du-kjope/bygg-anlegg-og-eiendom-bae/best-value-procurement-bvp-prestasjonsinnkjop

Målgruppe

Målgruppe for del en: de som ikke har kjørt BVP-prosjekter

Byggherrer, arkitekter, rådgivere og entreprenører: Prosjektledere, innkjøpere, ledere og mellomledere som vurderer å bruke BVP – prestasjonsinnkjøp eller delta i BVP-konkurranser.

Målet med arrangementet

  • Øke kjennskap til BVP som prosjektstyrings- og anskaffelsesmetodikk
  • Dele erfaringer
  • Øke BVP-kompetansen hos norske oppdragsgivere og leverandører
  • Orientere om kommende BVP-prosjekter

Arrangementet gir ikke tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag for å kjøre et BVP-prosjekt. DFØ anbefaler i tillegg introduksjonskurs til metoden og bruk av mentor.

Program innhold

Del en rettet seg mot BVP-nybegynnere og del to rettet seg mot de med BVP-erfaring. 

Tema

Innleder

Velkommen og introduksjon av møteleder Thor Olaf Askjer

Dag Strømsnes, divisjonsdirektør for offentlige anskaffelser, DFØ

Introduksjon av metoden – DFØ sin BVP-veiledning – hvor finner jeg hva?

Cecilie Blytt, seniorrådgiver DFØ

Best Value Approach – tankene bak BVP - hva er annerledes i Norge?

Ari Soilammi, utviklingssjef i RiF

Innkjøp av konsulenttjenester med BVP

Ari Soilammi, utviklingssjef i RiF

Pause

BVP og regelverket

Arne Torsten Andersen, partner, Kluge

Best Value for leverandører - Hvorfor levere tilbud i BVP- konkurranser og hvordan gjør vi det?

Trond Simensrud, prosjektdirektør E6 Kvithamar – Åsen, Hæhre Entreprenør AS

Erfaringer fra Fjerdingby skole – Slik velger vi prosjekt, hva vil vi oppnå med BVP og hvilke gevinster har vi fått

 

Per Hellevik Carlsson, avdelingsleder for utvikling og eiendom Rælingen kommune, og prosjektsjef kalkulasjon og innkjøp Hent AS, Hans Magnus Wold Haug

Presentasjon av kommende BVP-prosjekter

Avslutning del 1

Møteleder Thor Olaf Askjer

Kontaktperson

Har du spørsmål om det faglige innholdet, ta kontakt med: Cecilie Blytt, e-post: cecilie.blytt [at] dfo.no

Sted

Digitalt
Norge

Dato
20. mai. 2021 kl. 09.0011.00
Påmeldingsfrist

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord