BVP - Prestasjonsinnkjøp Del to for deg som er viderekommende

Opptak fra arrangementet

(Videoen viser både del 1 og 2 av arrangementet.)

Presentasjoner del 1

0910 BVP fra DFØ Blytt - en metode for prosjektstyring og innkjøp.pdf
0920 Best Value Approach Soilammi RIF.pdf
0930 Konsulentanskaffelser med BVA RIF.pdf 
0947 BVP og regelverket Kluge.pdf 
1010 BV for leverandører Hæhre.pdf
1030 Fjerdingby Rælingen og HENT.pdf
1050 Driftskontrakt Gjøvik Romerike 2022-2027.pdf 
1051 Baerum Flemming Idsoe.pdf 
1052 3 piloter BVP Statsbygg 2021.pdf

Presentasjoner del 2

1305 NTNU Klakegg Begrepsavklaring.pdf 
1320 BVP forskning funn og forslag videre NTNU.pdf 
1357 Tonstad Øst - prosjektmål Trondheim Backe.pdf
1442 Vendor Centric Approach Knutson.pdf  
1500 Evaluering av tilbud Nye Veier.pdf 

Del 2 av 2 - BVP (prestasjonsinnkjøp)

BVP (prestasjonsinnkjøp) er en metode for prosjektstyring og innkjøp som vektlegger leverandørens kompetanse og prestasjon. DFØ koordinerer et pilotprosjekt for utprøving av denne metoden i Norge. Mer info: https://www.anskaffelser.no/hva-skal-du-kjope/bygg-anlegg-og-eiendom-bae/best-value-procurement-bvp-prestasjonsinnkjop

Målgruppe

Målgruppe for del to: de som planlegger eller har kjørt BVP-prosjekter

Byggherrer, arkitekter, rådgivere og entreprenører: Prosjektledere, innkjøpere, ledere og mellomledere som vurderer å bruke BVP – prestasjonsinnkjøp eller delta i BVP-konkurranser.

Målet med arrangementet

 • Øke kjennskap til BVP som prosjektstyrings- og anskaffelsesmetodikk
 • Dele erfaringer
 • Øke BVP-kompetansen hos norske oppdragsgivere og leverandører
 • Orientere om kommende BVP-prosjekter

Arrangementet gir ikke tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag for å kjøre et BVP-prosjekt. DFØ anbefaler i tillegg introduksjonskurs til metoden og bruk av mentor.

Forkunnskaper

Del en (som gikk tidligere samme dag), eller deg som har erfaring med BVP - Prestasjonsinnkjøp 

Program innhold

Del to rettet seg mot de med BVP-erfaring. 

Tema

Innleder

Velkommen og introduksjon av møteleder Thor Olaf Askjer

Dag Strømsnes, divisjonsdirektør for offentlige anskaffelser, DFØ

Hva skiller de ulike metodene BVP, samspill, IPD, TVD (target value design) og andre alliansekontrakter fra hverandre?

 

Ole Jonny Klakegg, professor institutt for bygg og miljøteknikk, NTNU

Forskning fra NTNU: foreløpige funn og råd til nye BVP-prosjekter

Ola Lædre, professor, institutt for bygg og miljøteknikk, NTNU

BVP-kontrakten - hva er annerledes?

Ruben Ramsland, leder kontrahering, Nye Veier.

Pause

 

Slik nådde vi prosjektmålsetningene og prestasjonspåstandene.

 

Geir Leseth prosjektleder Trondheim Eiendom og Anders Reitan, prosjektleder Backe Trondheim AS

Paneldiskusjon – BV i utførelsesfasen

 

Pause

 

Vendor Centric Approach –The BVA Mechanism - Implementing the Best Value Approach with success at a general contractor

Delbert Feenstra, Senior Estimator Knutson Contractor

Evaluering av BVP-tilbud

 

Bjørn Børseth, kontrakts- og markedsdirektør, Nye Veier

Gruppediskusjon i Teams

 

Oppsummering

Bjørn Børseth, kontrakts- og markedsdirektør, Nye Veier

Spørsmål og svar

Deltakerne sender spørsmål i chat. Foredragsholdere svarer i chat eller muntlig

Avslutning

Møteleder Thor Olaf Askjer

Programkomitè

 • Torild Engh -EBA
 • Ari Soilammi-RIF
 • Bjørn Andersen -NTNU
 • Tone Gulliksen -MEF
 • Anette Søby Bakker -Arkitektbedriftene
 • Hans Olaf Delviken - DFØ
 • Cecilie Blytt -DFØ

Kontaktperson

Har du spørsmål om det faglige innholdet, ta kontakt med: Cecilie Blytt, e-post: cecilie.blytt [at] dfo.no

Sted

Digitalt
Norge

Dato
20. mai. 2021 kl. 13.0016.00
Påmeldingsfrist

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.